15 X 2014 r. godz. 17:00 Seminarium Śródziemnomorskie

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy na kolejne spotkanie

Seminarium Śródziemnomorskiego, podczas którego

mgr Adrian Drabik

(Instytut Historii UJ)

wygłosi referat pt.                                                

Dwie administracje: administracja cesarska i lokalne elity w IV w. na przykładzie Antiochii

Po referacie dyskusja. Poniżej zamieszczamy streszczenie referatu.

Seminarium odbędzie się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, w „Sali pod Belkami", w środę 15 października 2014 r., o godzinie 17.00.

Goście mile widziani

(-)Prof. dr hab. Maciej Salamon

(-) Dr Adam Izdebski

Kraków, 1 października 2014 r.

Administracja cesarska w IV w. w wyraźny sposób rozdzielona została na centralną, skupiającą elity polityczne związane z cesarzem i lokalną, którą tworzyły m.in. rady miejskie. Dotychczas w dyskusji spośród czynników wpływających na wewnętrzne podziały w aparacie biurokratycznym cesarstwa wymieniano przyczyny polityczne, prawne, społeczne. Częściowo adresowany problem ekonomii w nauce moim zdaniem nie został w sposób wystarczający wyczerpany. Posługując się współczesną metodologią ekonomii można bowiem zauważyć szereg zjawisk wpływających na kształtowanie administracji przez czynniki gospodarcze i odwrotnie. W trakcie wystąpienia będę się starał naszkicować skomplikowaną siatkę wzajemnych relacji pomiędzy ekonomią i administracją cesarstwa w IV w. na Wschodzie, która kształtowała bądź została ukształtowana przez podział biurokratyczny na centrum-prowincje.

Data opublikowania: 02.10.2014
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również