19 XI 2014r. Konferencja „Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1722-1867. Źródła, stan i perspektywy badań".

Konferencja „Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1722-1867. Źródła, stan i perspektywy badań". organizowana jest w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772-1867 ze zbiorów archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy", finansowanego z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2012-2015, a realizowanego w Instytucie Historii przy współpracy z Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie. Jej celem jest prezentacja wyników poszukiwań archiwalnych prowadzonych w ramach powyższego projektu, a także poznanie aktualnego stanu badań i wskazanie kierunków przyszłych studiów nad dziejami społeczno-gospodarczymi Galicji doby przedautonomicznej. W konferencji wezmą udział pracownicy Instytutu Historii UJ, Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie oraz badacze z Austrii i Czech.

 

Pobierz program >>

Zobacz również