5 XII 2014 r. III SYMPOZJUM DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

III Sympozjum Doktorantów Instytutu Historii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
(część I)

5 grudnia 2014 roku

Aula im. ks. prof. Józefa Tischnera, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13

 

Program:

9:00–11:00

Mgr Łukasz Jarosz (Zakład Historii Bizancjum, prof. dr hab. Maciej Salamon):
Wschodniorzymscy magistrowie militum od 395 do 527 roku. Studium prosopograficzne

Mgr Adam Zapała (Zakład Historii Polskiej Średniowiecznej, dr hab. Marek D. Kowalski):
Kontakty Polaków ze Stolicą Apostolską za pontyfikatu papieża Mikołaja V (1447–1455)

Mgr Łukasz Kosowski (Zakład Historii Powszechnej Najnowszej, dr hab. Jakub Polit):
Tożsamość Smoków. Przestępczość zorganizowana Azji Wschodniej w XX wieku

Data opublikowania: 04.12.2014
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również