Promocje magisterskie w Instytucie Historii UJ

21 i 28 listopada 2014 roku w Collegium Maius UJ odbyły się ceremonie promocji magisterskich dla absolwentów Instytutu Historii Wydziału Historycznego UJ, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2013/2014. Spotkaniu, przeprowadzonemu według formuł średniowiecznych, przewodniczył prodziekan WH prof. Stanisław Sroka.

Scenariusz uroczystości opracował prof. Krzysztof Stopka, dyrektor Muzeum UJ na podstawie tekstów opublikowanych w języku łacińskim przez przez dr Marię Kowalczyk w książce "Najstarsze krakowskie mowy uniwersyteckie z I połowy XV wieku".Zobacz video z promocji:
http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/video-foto/-/journal_content/56_INSTANCE_iSE9/10172/74876878

 

Zobacz również