16-17 IV 2015 r. KONFERENCJA NAUKOWA SPÓR O POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO HISTORIOGRAFIA – TRADYCJA – MIT – PROPAGANDA

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

KONFERENCJA NAUKOWA

SPÓR O POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO

HISTORIOGRAFIA – TRADYCJA – MIT – PROPAGANDA

 

16-17 KWIETNIA 2015, KRAKÓW

 

Program konferencji

 

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęły inicjatywę zorganizowania w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. konferencji naukowej pt. „Spór o początki państwa polskiego. Historiografia-tradycja-mit-propaganda".

Wizja początków państwa polskiego ewoluowała przez wieki, była także obiektem gorących sporów i polemik naukowych, które i dzisiaj poruszają nie tylko środowisko uczonych, ale budzą także szersze zainteresowanie.

 Konferencja miała na celu nie tylko stworzenie pola dla prezentacji wyników współczesnych badań archeologów, historyków oraz historyków sztuki dotyczących początków państwa polskiego, ale także ukazanie zagadnień dotyczących postrzegania początków państwa polskiego na przestrzeni wieków, od najstarszych źródeł, poprzez nowożytną koncepcję sarmatyzmu, aż po propagandową wizję kreśloną w okresie PRL, przedstawienie sporów, które toczone były w XIX i XX wieku. Wreszcie pokazanie jak początki państwa polskiego były ukazywane i jakim celom tworzony obraz miał służyć.

W czasie konferencji wyniki współczesnych badań archeologicznych przedstawili prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec z Akademii Górniczo-Hutniczej, dr hab. Jacek Poleski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Sławomir Moździoch (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu),  dr hab. Michał Kara z Polskiej Akademii Nauk o/Poznań, prof. dr hab. Wojciech Chudziak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Michał Parczewski (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Błażej Stanisławski (Polska Akademia Nauk o/Wrocław).

Na tle europejskim problematykę konferencji zreferuje dr Martin Nodl z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Liczną reprezentację na konferencji stanowić będą historycy sztuk. Między innymi dwadzieścia pięć lat sporu o interpretację reliktów na Ostrowie Lednickim przedstawi dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży (Uniwersytet Jagielloński).

Dziewiętnastowieczne spory i wizje początków państwa polskiego zaprezentują m. in. dr hab. Henryk Słoczyński (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr Barbara Ciciora-Czwórnóg (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II).

 

Tak szerokie grono uczonych reprezentujących różne nauki historyczne daje gwarancję osiągnięcia zakładanego celu konferencji, którym jest ukazanie ewolucji jakiej uległo postrzeganie początków państwa polskiego, a tym samym daje asumpt do dyskusji nad kształtowaniem się tożsamości zbiorowej w dziejach.  

 

Wywiad przeprowadzonym w trakcie konferencji z prof. Dariuszem Sikorskim:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404734,mediewista-nic-nie-wskazuje-na-obce-pochodzenie-piastow.html

 

Wcześniejsza zapowiedź samej konferencji:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404583,spor-o-poczatki-polski---interdyscyplinarna-sesja-na-uj.html

 

 

 

 

 

 

Zobacz również