13 V 2015 r. Seminarium Dziewiętnastowieczne

Uprzejmie zapraszamy na kolejne spotkanie
Seminarium Dziewiętnastowiecznego podczas którego

dr Piotr Szlanta
(Uniwersytet Warszawski)

przedstawi referat pt. 

Długie pożegnanie z Austrią. Ewolucja stosunku Polaków do monarchii habsburskiej 1914-1918. 

 

Seminarium odbędzie się w Instytucie Historii UJ (Collegium Witkowskiego) w sali nr 17 w środę 13 maja 2015 r., o godzinie 17. 

 

Data opublikowania: 08.05.2015
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również