28 V 2015 r. Konferencja „Wieś polska między pierwszym rozbiorem a kongresem wiedeńskim"

Konferencja „Wieś polska między pierwszym rozbiorem a kongresem wiedeńskim" organizowana jest w ramach projektu badawczego „Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815", finansowanego przez Narodowy Centrum Nauki.Celem planowanego sympozjum jest poznanie aktualnego stanu badań, prezentacja nieznanych dotąd źródeł historycznych oraz wskazanie kierunków przyszłych studiów nad dziejami wsi i środowisk lokalnych.

program konferencji

 

Data opublikowania: 21.05.2015
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również