13 VI 2015 r. IX Seminarium dobrzańskie

W sobotę 13 czerwca w Dobrej koło Limanowej na stokach Śnieżnicy odbyło się IX Seminarium dobrzańskie – wspólne spotkanie seminarzystów, doktorantów i pracowników Zakładu Antropologii Historycznej oraz Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytutu Historii UJ. Z inicjatywy prof. Andrzeja Chwalby i prof. Krzysztofa Zamorskiego corocznie od 2007 r. doktoranci i pracownicy obu zakładów spędzają wspólnie cały dzień na rozmowach o koncepcjach prac doktorskich, projektach badawczych lub fragmentach powstających książek czy artykułów. Wcześniej, od 2003 r. w Dobrej spotykali się sami uczestnicy seminarium doktoranckiego prof. Andrzeja Chwalby. Od początku celem Seminariów dobrzańskich jest budowanie środowiskowych więzi, koordynacja wspólnych projektów oraz przede wszystkim rozwój kultury dyskusji akademickiej.

Co roku w dyskusjach w Dobrej bierze udział 15-20 osób; przez kilkanaście lat przewinęło się ich już kilkadziesiąt. Prócz osób związanych z obu Zakładami uczestnikami spotkań w Dobrej byli też studenci i profesorowie z Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Korei Południowej czy Brazylii. Efekty dobrzańskich dyskusji znajdowały później odzwierciedlenie w obronionych rozprawach doktorskich czy opublikowanych książkach.

 

W obecnym roku program Seminarium obejmował sześć wystąpień:

- dr Bartłomiej Gapiński, Rysy duchowości Karola Wojtyły

- Barbara Żurek, Założenia rozprawy doktorskiej „Fenomen szkoły historii społeczno-gospodarczej Franciszka Bujaka na tle dwudziestowiecznej historiografii polskiej"

- Stanisław Witecki, Społeczne i gospodarcze uwarunkowania kultury książki duchowieństwa parafialnego diecezji płockiej za pontyfikatu biskupa Michała Poniatowskiego

- Maja Wąchała-Skindzier, Zarys problemów metodologicznych do pracy doktorskiej pt. "PRL w narracjach muzealnych 1989-2014"

- Marek Więcek, „Społeczna recepcja telefonii na ziemiach polskich, XIX-XX w." Prezentacja założeń i postępów w realizacji pracy

- dr Dobrochna Kałwa (Uniwersytet Warszawski), Serce i rozum. Rola emocji w procesie powstawania i interpretacji źródeł mówionych.

 

Fotografie wykonał prof. dr hab. Krzysztof Zamorski.

 


 


 


 

Data opublikowania: 19.06.2015
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również