Bezpieczny student

Wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu, wykorzystywania, prześladowania można zgłaszać do pełnomocnika dyrektora do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dr Aleksandry Arkusz (aleksandra.arkusz@uj.edu.pl).

Pragniemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie w murach Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapewniamy, że podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby pomóc osobom pokrzywdzonym. Prosimy o informowanie pani pełnomocnik lub dyrekcji o sytuacjach, które wzbudzają Państwa niepokój.

 


 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach internetowych:

https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/

https://sowa.uj.edu.pl/

 

Zobacz również