Konkursy

"Sonderaktion Krakau i Tajna Organizacja Nauczycielska TON podczas II wojny światowej"

Komunikat 

Wyniki II etapu konkursu

"Sonderaktion Krakau i Tajna Organizacja Nauczycielska TON podczas II wojny światowej"

 

W dniu 22 lutego 2019 r. w Instytucie Historii UJ odbył się II etap (etap finałowy) konkursu.

Lista laureatów konkursu, którym przysługuje nagroda główna - indeks na studia dzienne na kierunku historia od roku akademickiego 2019/2020 przedstawia się następująco:

 

1. Zuzanna Bielak, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

2. Olaf Senission, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

 

Gratulujemy!

 

Ponadto status finalistów konkursu otrzymują:

3. Krzysztof Lichota, Zespół Szkół im. Ks. Dańkowskiego w Jordanowie

4. Anna Rubin, X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

5. Jakub Gicala, II Liceum Ogólnokształcące i. Orła Białego w Bochni

6. Andrzej Para, Zespół Szkół Łączności w Krakowie

7. Dawid Wiktor, Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie

8. Wojciech Banaś, II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

9. Jan Kost, Zespół Szkół Łączności w Krakowie

 

 

Za Kapitułę Konkursu:

przewodniczący: dr Paweł Sękowski

sekretarz: mgr Tomasz Wilczyński

 

********************************************************************

 

Informujemy, że II ETAP konkursu (wypracowanie pisemne) odbędzie się w piątek 22 lutego 2019 r. w budynku Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 13, w sali nr 17 (parter).

 

Harmonogram II etapu konkursu:

09:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 – 13:00 – właściwy etap konkursu - wypracowanie pisemne

 

Wyniki I etapu Konkursu ZNP i UJ

 

Harmonogram konkursu

Regulamin konkursu dostępny po kliknięciu na poniższy odnośnik

 

 

Przewodniczącym kapituły konkursu jest dr Paweł Sękowski z Instytutu Historii UJ (Zakład Historii Polski Najnowszej), który jest zarazem przedstawicielem UJ w komitecie organizacyjnym konkursu.

 

 

ZAKRES MATERIAŁU NA KONKURS:

 

Literatura ogólna

(tylko w zakresie tematyki konkursu: Sonderaktion Krakau i dalsze losy uwięzionych naukowców, działalność konspiracyjna nauczycielstwa polskiego i polskich szkół wyższych w okresie drugiej wojny światowej, Tajna Organizacja Nauczycielska):

 

* Brzoza Czesław, Sowa Andrzej L., „Historia Polski 1918-1945”, Kraków 2006.

* Dybkowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata, „Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności”, Warszawa, dowolne wydanie (wydanie I: 1994 – wydanie ostatnie: 2018).

* Dziurok Adam [et al.] (red.), „Od niepodległości do niepodległości: historia Polski 1918 -1989”, Warszawa, dowolne wydanie (wydanie I: 2010 – wydanie III: 2014)

 

Literatura szczegółowa:

 

* Buszko Józef, Paczyńska Irena (oprac.), „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6 XI 1939 r.): dokumenty”, Kraków 1995.

* Chrobaczyński Jacek, Kruczek Władysław, „Nauczyciele małopolscy: Portret zbiorowy

1939-1945”, Kraków 2004.

* Chrobaczyński Jacek, „Szkolnictwo krakowskie w latach drugiej wojny światowej,

1939-1945”, Kraków 1993.

* Gwiazdomorski Jan, „Wspomnienia z Sachsenhausen” (także pod tytułem: „Wspomnienia

z pobytu w Sachsenhausen”), Kraków, dowolne wydanie (wydanie I: 1945 – wydanie ostatnie: 1975)

* Panek Wojciech [et al.] (red.), „Tajna Organizacja Nauczycielska: działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas okupacji hitlerowskiej, 1939-1945”, Kraków 2016. – Publikacja dostępna w wersji PDF na stronie internetowej ZNP – Oddział Kraków-Śródmieście.

* Pierzchała Henryk, „Pomocne dłonie Europejczyków, 1939-1944”, Kraków 2005.

* Starachowicz Zygmunt, „Sonderaktion Krakau: wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6-10 listopada 1939 roku), Gdańsk 2012.

* Zaręba Alfred, Zaręba Maria (oprac.), „Ne cedat Academia: kartki z dziejów tajnego nauczania

w Uniwersytecie Jagiellońskim, 1939-1945”, Kraków 1975.

* Dodatkowe materiały opublikowane w wersji PDF na stronie internetowej ZNP – Oddział Kraków-Śródmieście

 

Plakat informacyjny

 

Zobacz również