Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Graduacja

W 2022 roku Instytut Historii powrócił do organizacji uroczystych graduacji absolwentów studiów magisterskich. Tradycję, rozpoczętą w 2012 r. na dwa lata przerwała pandemia Covid-19, dlatego też 18 listopada 2022 roku odbyły się promocje magisterskie absolwentów trzech roczników: 2020, 2021 i 2022. 

Ceremonię, wzorowaną na średniowiecznych opisach uroczystości nadawania stopnia magistra w Akademii Krakowskiej, rozpoczyna uroczysty przemarsz z Instytutu do Collegium Maius, gdzie ma miejsce rekomendacja wygłoszona przez dyrektorów Instytutu oraz sam akt graduacji, która następuje indywidualnie po wywołaniu każdego z absolwentów. Promocji dokonuje dziekan Wydziału Historycznego.  Na akt graduacji składa się: nałożenie na głowę absolwenta biretu na znak godności magisterskiej, wręczenie księgi zamkniętej (symbolizującej wiedzę nabytą podczas studiów) oraz księgę otwartą (jako wezwanie do poszerzania wiedzy). Poprzez uroczyste potwierdzenie uzyskania stopnia magistra absolwenci wchodzą do społeczności „mistrzów” i wspólnie z profesorami zasiadają w Stuba Communis, która do końca XVIII w. była izbą zebrań i jadalnią profesorów. Tam następuje złożenie przez przedstawiciela studentów podziękowania za udzielenie absolwentom promocji magisterskiej. Zebrani wysłuchują wykładu wygłaszanego przez jednego z profesorów Instytutu Historii, a uroczystości zamyka wysłuchanie pieśni  Gaude mater Polonia.

Absolwenci 2023

Zdjęcie absolwentów
Fot. Anna Wojnar

Absolwenci 2022

zdęcie absolwenci 2022

Fot. Anna Wojnar

Absolwenci 2021

Zdjęcie absolwenci 2021

Fot. Anna Wojnar

Absolwenci 2020

Zdjęcie absolwenci 2020

Fot. Anna Wojnar

Zobacz galerię zdjęć