dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ

Jednostka:

Kontakt:

tel.: 12 6631248

email: aperlak6@wp.pl

Dyżury:

wtorek w godzinach 13:00-14:00 online

 

 

ul. Gołębia 13 sala 109

 

Zainteresowania badawcze:

Dzieje polityczne unii polsko-saskiej

Rola dworu drezdeńskiego w kontaktach z Rzecząpospolitą

Problemy gospodarcze Rzeczypospolitej w I poł. XVIII w.

Edytorstwo źródeł epoki nowożytnej

Publikacje

Zobacz również