Dr Alicja Jarkowska-Natkaniec

Jednostka

Kontakt

mail:  alicja.jarkowska-natkaniec@uj.edu.pl

Dyżury

ewentualny kontakt drogą mailową

pok 208/209 ul. Gołębia 13

Zainteresowania badawcze

Historia Polski w XX w. ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów.

Historia Żydów w Krakowie i powiecie krakowskim.

Holocaust ze szczególnym uwzględnieniem dystryktu krakowskiego.

Polski wymiar sprawiedliwości w okupowanym i powojennym Krakowie.

Relacje polsko-żydowskie.

Nagrody i wyróżnienia


Pierwsza nagroda w konkursie im. prof. Tomasza Strzembosza za najlepszą książkę w 2019 r. dotyczącą najnowszej historii Polski

Finalistka Nagrody Naukowej POLITYKI 2019

Granty naukowe i stypendia

2018 – 2021 – grant naukowy Narodowego Centrum Nauki - Sonatina 2
2018 - 2020 - Claims Conference Saul Kagan Postdoctoral Fellow in Advanced Shoah Studies

Udział w projektach naukowych

2018 – 2021
Tytuł grantu: Donosicielstwo na terenie powiatu krakowskiego 1939-1945 
Instytucja prowadząca grant: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr Alicja Jarkowska-Natkaniec
2018 – 2022
Tytuł projektu: "Dokumentacja dorobku historiografii w zakresie historii Polski - baza danych"
Instytucja prowadząca: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Instytucja przyznająca grant: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (projekt nr 11H 18 0373 86)
Kierownik projektu: dr hab Anna Gruca
2018 – 2019
Tytuł projektu: Jednostka wobec systemu władzy w niemieckim obozie w Płaszowie
Instytucja prowadząca projekt: The Conference on Jewish Material Claims Against Germany
Kierownik projektu: dr Alicja Jarkowska-Natkaniec
2014 – 2019 
Tytuł grantu: Społeczna antropologia pustki: Polska i Ukraina po II wojnie światowej. 
Instytucja przyznająca grant: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH), moduł 1,2. Kierownik projektu: dr Anna Wylegała.
2015 – 2016 
Tytuł projektu: Bibliografia polskich judaików (baza komputerowa).
Instytucja prowadząca grant: Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
2015 r.
Tytuł projektu: Pełna edycja Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawskiego. Getto warszawskie .
Instytucja prowadząca projekt: Żydowski Instytut Historyczny
2014 – 2015 
Tytuł projektu: Bibliografia członków Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
Instytucja prowadząca projekt: Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
2014 r.
Tytuł projektu: Pełna edycja Archiwum Rigelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, Prasa getta warszawskiego: Cukunft (Jugnt-Bund). 
Instytucja prowadząca projekt: Żydowski Instytut Historyczny

Członkostwo w organizacjach naukowych

członkini Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
członkini Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
członkini European Association for Jewish Studies

Publickacje

Zobacz również