dr hab. Krzysztof Ślusarek

Jednostka:

Kontakt:

tel.: 12 663-12-35
e-mail: krzysztof.slusarek@uj.edu.pl
www.slusarek.pl

Dyżury:

wtorek godz. 11.20-13.00 w aplikacji MS Teams

 

ul. Gołębia 13 pokój 205

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania koncentrują się wokół historii społecznej i politycznej XVIII-XX w. ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów:
1. przemiany społeczne i cywilizacyjne na ziemiach polskich w XVIII-XIX w.
2. dzieje oraz modernizacja społeczności lokalnych w XVIII-XX w. ze szczególnym uwzględnieniem zachodniej Małopolski
3. rozwój gospodarczy Galicji w 2 poł. XVIII i 1. połowie XIX w.
4. dzieje, struktura społeczna i rola polityczna ziemiaństwa w Galicji
5. dzieje, struktura społeczna i rola polityczna drobnej szlachty w na ziemiach polskich
6. ruchy polityczne na ziemiach polskich w XIX w.
7. przeobrażenia mapy politycznej Europy i świata w XVIII-XIX w.

Publikacje

Zobacz również