dr hab. Lidia Korczak, prof. UJ

Jednostka

Kontakt

tel.: 012 6631263
mail: lidia.korczak@uj.edu.pl

Dyżury

wtorki godz. 18-19:00. przez MS Teams

 

 

ul. Gołębia 13 pokój 217

Zainteresowania badawcze:

W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z problematyką władzy i ustroju państwa późnego średniowiecza, a szczególnie społeczno-ustrojowe podstawy unii polsko-litewskiej, sytuacja wewnętrzna i struktura władzy Wielkiego Księstwa, początki litewskiego parlamentaryzmu oraz kształtowanie się elity władzy. Wśród projektów badawczych podjętych w ostatnim czasie znalazły się studia nad unią horodelską, stosunki dyplomatyczne Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim w 2. poł. XV wieku oraz kwestia władzy tyrana w warunkach Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Publikacje

Zobacz również