dr Maciej Piegdoń

Jednostka:

Kontakt:

tel.: 12 6631220
email: maciej.piegdon@uj.edu.pl

Dyżury:

piątek 15:30-17:00

ul. Gołębia 13 pok. 18 lub 33

Zainteresowania badawcze:

Dzieje republiki rzymskiej w III-I w.p.n.e.; historia, archeologia i cywilizacja regionów Italii (Cisalpina, Umbria, Picenum) od czasów prehistorycznych po cesarstwo rzymskie (romanizacja); relacje Rzymu republikańskiego ze wschodnimi sąsiadami (państwami hellenistycznymi i ich spadkobiercami); etnogeneza różnych ludów Europy (Celtowie, Ligurowie, Wenetowie).

Publikacje:

Zobacz również