Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marcin Jarząbek

Jednostka

Pracownia antropologii historycznej

Adiunkt w Katedrze Antropologii Historycznej i Teorii Historii, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ (2008) oraz historii w Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (2009). W 2014 r. pod kierunkiem prof. Andrzeja Chwalby obronił rozprawę doktorską o pamięci zbiorowej polskich i czechosłowackich weteranów I wojny światowej w latach międzywojnia. W 2019 i 2023 r. visiting profesor w Skalny Center for Polish and Central European Studies University of Rochester. Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, współorganizator IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który odbył się w Krakowie w październiku 2022 r.

Z urodzenia i z serca Górnoślązak, który lubi muzea, pociągi, jazdę na rowerze, ser z kminkiem, Jarę Cimrmana i jego teatr, koty, płyty winylowe oraz rozmowy z ludźmi.

 

Kontakt

tel.: (12) 663 14 31
email: marcin.jarzabek@uj.edu.pl

Czat lub rozmowa przez MS Teams

 

Dyżury

semestr letni

wtorek 12:30-13:15

czwartek 12:30-13:15

 
 

Pracownia Antropologii Historycznej

Katedry Antropologii Historycznej i Teorii Historii

ul. Gołębia 13 pokój 6 lub 311

Zainteresowania badawcze:

 • Historia społeczna i kulturowa Europy Środkowej XIX-XX w.
 • Historia mówiona
 • Pamięcioznawstwo
 • Historia pograniczy społeczno-kulturowych XVIII-XX w.
 • I wojna światowa
 • Historia kolei
 • Historia pojęć (Begriffsgeschichte) XVIII-XX w.
 • Socjologia historyczna

Aktualne projekty badawcze

Grant NCN SONATA: Wojna przeżywana i opowiadana od nowa. Interpretacja polskiego zapisu indywidualnych doświadczeń traumatycznych pierwszej oraz drugiej wojny światowej (zapisy terapii i leczenia, dyskurs medyczny, relacje i wspomnienia, historia mówiona), 2017-22. Opis projektu na stronie NCN

Mini-grant w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Heritage” (Inicjatywa Doskonałości UJ), Eigen-Sinn a cywilizacja techniczna. Postawy wobec norm zawodowych na polskiej kolei w drugiej poł. XX w. – badania wstępne, 2021-22.

Wystawy, gry i projekty edukacyjne

Publikacje

Publikacje w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książki:

 • W niewoli. Doświadczenie jenieckie i jego konteksty na przestrzeni dziejów, red. Marcin Jarząbek, Michał Stachura, Piotra Szlanta, Kraków 2019.
 • Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego, Kraków 2017.

 

Artykuły w czasopismach:

 • Socjologia historyczna a teoria gier. Modelowanie decyzji aktorów społecznych i jego ograniczenia. "Kultura i Społeczeństwo", t. 66 (2022), nr 4, s. 29-43. Tekst online
 • Przeglądanie się w zwierciadle kultury czeskiej, czyli współczesne polskie badania nad historią społeczno-kulturową ziem czeskich i Słowacji XIX i XX w., "Historia Slavorum Occidentis", t. 12 (2022), nr 3, s. 103-123. Tekst online
 • "The People’s History of Poland” : a guide-book for middle-class readers. "Praktyka Teoretyczna", nr 1 (43) (2022), s. 225-230. Tekst online
 • Dziedzictwo – zarys historii słowa i pojęcia. Studium metod historii pojęć a badanie przeszłości w teraźniejszości, „Historyka. Studia Metodologiczne”, t. 51 (2021), s. 487-504. Tekst online
 • Świadectwa doświadczeń historycznych przed i po obramowaniu, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, t. 332 (2021), nr 1, s. 131-137.
 • Kategoria doświadczenia w interpretacji nagrań historii mówionej, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 10 (2020), s. 38-52. Tekst online
 • Słabość w badaniach terenowych, czyli o mocy bezmocnych informatorów (i słabościach badaczy), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, t. 326 (2019), nr 3, s. 128-133.
 • It is good to ask good questions – posing questions in oral history interview as a theoretical problem, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 6 (2016), s. 21-32. Tekst online
 • The Victors of a War that Was not theirs: First-World-War-Veterans in the Second Republic of Poland and their European Peers. A Story of the Ex-combatant Generation, "Acta Poloniae Historica", vol. 111 (2015), pp. 83-105. Tekst online
 • Lżynie Państwa' czyli codzienność przed sądem. Mikrohistoryczne spojrzenie na śląskość lat 30. XX w., „Rocznik Antropologii Historii", t. 4 (2014), nr 2. Tekst online

 

Artykuły w monografiach wieloautorskich:

 • Nierówni wobec śmieci. Porządek społeczny XIX w. w cmentarzach i nagrobkach zapisany, w: Pytać mądrze. Studia z dziejów społecznych i kulturowych. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Chwalbie, red. A. Czocher, B. Klich-Kluczewska, Kraków 2020, s. 161-175.
 • Pojęcie "czystości” języka i "słowa zbyteczne” : przypadek polski XVIII-XX wieku, w: Z dziejów pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wiek, red. M. Janowski, Warszawa 2019, s. 43-75.
 • Czechosłowacka propaganda plebiscytowa na Śląsku Cieszyńskim, czyli jak przekonać nieprzekonanych, w: Kwestia polska w propagandzie w okresie pierwszej wojny światowej, red. W. Molik, T. Schramm, D. Szymczak, Poznań 2018, s. 243-261.
 • Doświadczenia stresu bojowego w narracjach biograficznych historii mówionej byłych żołnierzy II wojny światowej : szkic do problemu, w: Psychologia boju na przestrzeni dziejów. Człowiek w doświadczeniu granicznym, red. M. Stachura, Kraków 2017, s. 101-111.
 • Jak polska kolej przestała być „nowoczesna"? Esej o obrazie PKP w Polskiej Kronice Filmowej, w: Sukcesy i porażki kolei w Polsce 1918-1989, red. D. Keller i M. Kapias, Rybnik 2015, s. 285-295.
 • Górnoślązacy żołnierze I wojny światowej. Rekonesans badawczy, w: Koniec starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918). Źródła i metody, red. B. Linek, S. Rosenbaum, K. Struve, Opole 2013, s. 26-35. Tekst online
 • Współautor: Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik 2012 (Rozdział 1 Wprowadzający, współautor: Dawid Keller, s. 13-63; Rozdział 7.2: Dzieje kolei wąskotorowych na obszarze byłej Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, s. 375-395; Rozdział 9.10 Dzieje kolei wąskotorowych Wschodniej Polski (Hrubieszowska, Nałęczowska, Zwierzyniecka, Przeworska, Jędrzejowska, Starachowicka), współautor: Jarosław Cybulak, s. 445-458).

 

Artykuły popularno-naukowe:

 • Lukstorpedą w nowoczesność, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, t. 62 (2018), nr 3, s. 78-83. Tekst online
 • Predicting the War, or, When Bombs Were Falling on Krakow, “Autoportret”, vol. 46 (3/2014).
 • Dziedzictwo (sic!) modernizmu, “„Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni", t. 29 (2010), s. 76-81. Tekst online

 

Profil z publikacjami na portalu Academia.edu.

ORCID: 0000-0001-6807-0134