Dr hab. Marcin Starzyński

Jednostka:

Kontakt:

email: starzynski@ymail.com

tel. 12 6631211

Dyżury:

środa 14.30 – 16.30;

czwartek 14.30 – 16.30  

ul. św. Anny 6, sala 102 (I piętro)

Zainteresowania badawcze:

dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce średniowiecznej, historia Zakonu Cysterskiego, heraldyka i sfragistyka kościelna, edytorstwo źródeł

Publikacje

Zobacz również