Dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ

Jednostka:

Kontakt:

email: starzynski@ymail.com

tel. 12 6631211

Dyżury:

Dyżury podczas sesji: 

ŚRODA 29.01 - 17.00-18.00 i ŚRODA 5.02 - 17.00-18.00

 

 

 

ul. św. Anny 6, sala 102 (I piętro)

Zainteresowania badawcze:

dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce średniowiecznej, historia Zakonu Cysterskiego, heraldyka i sfragistyka kościelna, edytorstwo źródeł

Publikacje

Zobacz również