Prof. dr hab. Maria Dzielska

Jednostka

Kontakt

email: marie_dzielska@poczta.onet.pl

Dyżury

wtorek: 10:00-11:00
ul. Westerplatte 10 pok. 18-19

Zainteresowania badawcze

Historia starożytna i wczesnobizantyjska, zwłaszcza dzieje i kultura cesarstwa rzymskiego. Prowadzi aktualnie badania nad pogańskimi i chrześcijańskimi intelektualistami późnego hellenizmu, myślą filozoficzną, ustrojową i systemami religijnymi u schyłku starożytności.

Zobacz również