dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ

Jednostka:

Kontakt:

email: marta.kurkowska-budzan@uj.edu.pl

Dyżury:

w II semestrze, od 24 lutego 2020, dyżury odbywają się w poniedziałki, 8.30 - 9.30 

 

ul. Gołębia 13 pokój 31

Zainteresowania badawcze:

teoria i metodologia historii (oral history/historia opowiadana, life history/historia życia, teoria ugruntowana i analiza dyskursu w badaniach historycznych, wizualne reprezentacje przeszłości), historia kultury popularnej XIX i XX w, antropologia sportu, kulturowa historia prowincji

Publikacje:

Zobacz również