mgr Mateusz Kosonowski

jednostka

Kontakt

tel.: (12) 6631263

mail: mateusz.kosonowski@uj.edu.pl

Dyżury

semestr letni:

środa 14:00-15:30 online 
 
Zainteresowani proszeni są o kontakt drogą mailową pod jednym z dwu adresów: mateuszkosonowski@gmail.com lub mateusz.kosonowski@uj.edu.pl.

 

 
 
 

 

pokój 217 ul. Gołębia 13

Zainteresowania badawcze

początki państw słowiańskich i wczesnośredniowieczne dzieje Słowiańszczyzny (ze szczególnym uwzględnieniem państwa polskiego), historia dyplomacji papieskiej w okresie wczesnego i dojrzałego średniowiecza, historia polityczna Polski Piastowskiej (X-XIII w.) - wraz z historią wczesnośredniowiecznego Pomorza, stosunki polsko-niemieckie okresu wczesnego i dojrzałego średniowiecza, hagiografia średniowieczna, nauki pomocnicze historii (głównie dyplomatyka i paleografia), dzieje katedry wawelskiej, recepcja estetyki i wątków mediewalnych w kulturze polskiej XIX w.i początku XX w. (głównie w twórczości Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Stanisława Wyspiańskiego), historia mediewistyki polskiej okresu zaborów i dwudziestolecia międzywojennego

Publikacje

Zobacz również