mgr Mateusz Kosonowski

jednostka

Kontakt

tel.: (12) 6631263

mail: mateuszkosonowski@gmail.com

Dyżury

W związku z działaniami prewencyjnymi podjętymi na Uniwersytecie Jagiellońskim mającymi przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa zawiadamia się, że dyżury naukowe mgra Mateusza Kosonowskiego ulegają zawieszeniu do odwołania, począwszy od dnia 11 marca br. (środa). Zainteresowani proszeni są o kontakt drogą mailową pod jednym z dwu adresów: mateuszkosonowski@gmail.com lub mateusz.kosonowski@uj.edu.pl.

 

środa 14:00-15:30
 
Zainteresowani osobistym spotkaniem ze mną, którym nie odpowiadają powyższe terminy, proszę są o kontakt drogą mailową (mateusz.kosonowski@uj.edu.pl), celem ustalenia daty indywidualnych konsultacji.

 

pokój 217 ul. Gołębia 13

Zainteresowania badawcze

początki państw słowiańskich i wczesnośredniowieczne dzieje Słowiańszczyzny (ze szczególnym uwzględnieniem państwa polskiego), historia dyplomacji papieskiej w okresie wczesnego i dojrzałego średniowiecza, historia polityczna Polski Piastowskiej (X-XIII w.) - wraz z historią wczesnośredniowiecznego Pomorza, stosunki polsko-niemieckie okresu wczesnego i dojrzałego średniowiecza, hagiografia średniowieczna, nauki pomocnicze historii (głównie dyplomatyka i paleografia), dzieje katedry wawelskiej, recepcja estetyki i wątków mediewalnych w kulturze polskiej XIX w.i początku XX w. (głównie w twórczości Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Stanisława Wyspiańskiego), historia mediewistyki polskiej okresu zaborów i dwudziestolecia międzywojennego

Publikacje

Zobacz również