mgr Mateusz Kosonowski

jednostka

Kontakt

tel.: (12) 6631263

mail: mateuszkosonowski@gmail.com

Dyżury

 
Szanowni Państwo!
 
W związku z wakacyjną przerwą w dydaktyce informuję, że moje najbliższe dyżury naukowe będą miały miejsce w następujących terminach: 24 lipca br. (środa) w godz. 14,00-15.00, 21 sierpnia br. (środa) w godz. 14.00-15.00, 11 września br. (środa) w godz. 14.00-15.00 oraz 25 września br. (środa) w godz. 14.00-15.00. Zainteresowani osobistym spotkaniem ze mną, którym nie odpowiadają powyższe terminy, proszę są o kontakt drogą mailową (mateusz.kosonowski@uj.edu.pl), celem ustalenia daty indywidualnych konsultacji.

 

pokój 217 ul. Gołębia 13

Zainteresowania badawcze

początki państw słowiańskich i wczesnośredniowieczne dzieje Słowiańszczyzny (ze szczególnym uwzględnieniem państwa polskiego), historia dyplomacji papieskiej w okresie wczesnego i dojrzałego średniowiecza, historia polityczna Polski Piastowskiej (X-XIII w.) - wraz z historią wczesnośredniowiecznego Pomorza, stosunki polsko-niemieckie okresu wczesnego i dojrzałego średniowiecza, hagiografia średniowieczna, nauki pomocnicze historii (głównie dyplomatyka i paleografia), dzieje katedry wawelskiej, recepcja estetyki i wątków mediewalnych w kulturze polskiej XIX w.i początku XX w. (głównie w twórczości Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Stanisława Wyspiańskiego), historia mediewistyki polskiej okresu zaborów i dwudziestolecia międzywojennego

Publikacje

Zobacz również