dr hab. Michał Stachura

Jednostka:

Kontakt:

email: michal.stachura@uj.edu.pl

tel. 126631444

Dyżury:

Szanowni Państwo

uprzejmie zawiadamiam, że w sesji wrześniowej dyżury pełnić będę w następujących terminach:

wtorek 3 września godz. 11.30-12.30

wtorek 10 września godz. 11.30-12.30

w trakcie tych dyżurów istnieje możliwość zdawania kolokwium z historii Bizancjum, jak również egzaminu ustnego z mojego wykładu, w razie większej liczby chętnych przewiduję przedłużenie czasu dyżuru. Jednocześnie chciałem uprzedzić, że wyznaczone terminy są jedynymi, jakie przewiduję na egzamin, po 10 września nie będzie już możliwości zdawania go.

Osoby piszące u mnie pracę magisterską chciałem poinformować, że Dyrekcja wyznaczyła sztywny termin 1 września, po którym nie będzie można zgłaszać obrony prac. Oznacza to, że do końca sierpnia praca musi być przeze mnie zatwierdzona w ostatecznym kształcie, o ile ma zostać obroniona w roku akademickim 2018/19. Obecnie jestem w kontakcie z dwójką z Państwa, jeśli ktoś jeszcze chciałby spróbować się zmieścić w tym terminie, proszony jest o zgłoszenie się mailowe, jak najszybciej.

 

w Zakładzie Historii Bizancjum (sala 18 lub 33).

 

ul. Gołębia 13 pok. 18

Zainteresowania badawcze:

Herezje chrześcijańskiej starożytności

Prawna pozycja mniejszości religijnych w późnej starożytności

Przemiany ustrojowe państwa rzymskiego u schyłku starożytności
Historiografia późnoantyczna, ze szczególnym uwzględnieniem historiografii kościelnej
Źródła normatywne późnej starożytności, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Teodozjusza
Zastosowanie metod kognitywistyki w badaniach tekstów normatywnych późnej starożytności
Sposób opisu wroga porządku publicznego w okresie późnoantycznym
Historyczne gry planszowe jako medium opisu rzeczywistości historycznej
Psychologiczne aspekty wojny przednowoczesnej

Publikacje:

Zobacz również