dr hab. Michał Stachura

Jednostka:

Kontakt:

email: michal.stachura@uj.edu.pl

tel. 126631444

Dyżury:

środa 12.15-13.15 online

 

w Zakładzie Historii Bizancjum (sala 18 lub 33).

 

ul. Gołębia 13 pok. 18

Zainteresowania badawcze:

Herezje chrześcijańskiej starożytności

Prawna pozycja mniejszości religijnych w późnej starożytności

Przemiany ustrojowe państwa rzymskiego u schyłku starożytności
Historiografia późnoantyczna, ze szczególnym uwzględnieniem historiografii kościelnej
Źródła normatywne późnej starożytności, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Teodozjusza
Zastosowanie metod kognitywistyki w badaniach tekstów normatywnych późnej starożytności
Sposób opisu wroga porządku publicznego w okresie późnoantycznym
Historyczne gry planszowe jako medium opisu rzeczywistości historycznej
Psychologiczne aspekty wojny przednowoczesnej

Publikacje:

Zobacz również