dr Mikołaj Banaszkiewicz

Jednostka

Kontakt

tel. 12 6631231

mail: mikolaj.banaszkiewicz@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Polityczne i społeczne dzieje Rosji (XVIII w. – 1917 r.); rosyjskie tradycje reformatorskie.

Historia przerewolucyjnego liberalizmu rosyjskiego; liberalna myśl historyczna i polityczna.

Historia drugiego stopnia; polityka wobec symboli w Imperium Rosyjskim, polityka historyczna Federacji Rosyjskiej.

 

Projekt badawczy

Lektury rosyjskiego liberała w drugiej połowie XIX wieku, konkurs „Sonata 11” Narodowego Centrum Nauki, okres realizacji: lata 2017-2019.

Publikacje

Zobacz również