Emerytowani pracownicy naukowi Instytutu Historii UJ

 • prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski
 • prof. dr hab. Czesław Brzoza
 • prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz
 • prof. dr hab. Edward Dąbrowa
 • prof. dr hab. Julian Dybiec
 • prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
 • prof. dr hab. Irena Kaniewska
 • prof. dr hab. Aleksandra Kasznik-Christian
 • mgr Andrzej Kozanecki
 • prof. dr hab. Aleksander Krawczuk
 • dr Wojciech Magdziarz
 • prof. dr hab. Jerzy Michalewicz
 • prof. dr hab. Irena Paczyńska
 • doc. dr hab. Kazimierz Przyboś
 • prof. dr hab. Michał Pułaski
 • prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska
 • dr hab. Mieczysław Rokosz
 • prof. dr hab. Maciej Salamon
 • prof. dr hab. Andrzej Leon Sowa
 • prof. dr hab. Bożena Wyrozumska