dr hab. Rafał Hryszko

Jednostka

Kontakt

tel.: (12) 663 14 91

email: rafal.hryszko@uj.edu.pl

Dyżury

środa 8:45-9:45

pokój 113

Zainteresowania badawcze

Swoje zainteresowania naukowe koncentruję wokół zagadnień późnośredniowiecznej kuchni śródziemnomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca słodyczy oraz wyrobów cukierniczych Katalonii, Francji i Włoch w wiekach średnich. Osobne miejsce zajmuje problem aktywności kupców genueńskich w basenie Morza Czarnego i na obszarze ziemi lwowskiej w późnym średniowieczu.

Publikacje

Zobacz również