dr hab. Tomasz Kargol, prof. UJ

Jednostka:

Kontakt:

tel.: 12 6631255
email: tomasz.kargol@uj.edu.pl

Dyżury:

czwartek 15:00-16:00

ul. Gołębia 13 pok. 205

Zainteresowania badawcze:

ruch ludowy i jego relacje z obozem konserwatystów krakowskich, samorząd gospodarczy na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem historii izb przemysłowo-handlowych, prasa gospodarcza XIX i XX w., dzieje ziemiaństwa polskiego i organizacje ziemiańskie w XX wieku, historia gospodarcza przedautonomicznej Galicji, zniszczenia wojenne i odbudowa Galicji w latach 1914-1918

Publikacje:

Zobacz również