dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Jednostka

Kontakt

telefon: 12 6631221
mail: tomasz.pudlocki@uj.edu.pl

Dyżury

Semestr letni:

wtorek: 8:00-9:30 online

 

 

ul. św. Anny 6  sala 101

Zainteresowania badawcze

historia kultury, nauki i oświaty ziem polskich XIX i XX w.; gender studies; pogranicze polsko-ukraińskie w XIX i XX w.; intelektualne relacje Polski, Wielkiej Brytanii i USA w XIX i XX w.

Publikacje

Zobacz również