dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Jednostka

Kontakt

telefon: 12 6631221
mail: tomaszpudlocki@hoga.pl

Dyżury

W czasie sesji będę dyżurował w następujących dniach:

 

Środa (29 I) w godz. 14:00-15:00

 

Wtorek (4 II) w godz. 15:30-16:30

 

W sesji poprawkowej dyżurować będę we wtorek (18 II) w godz. 10:00-11:00.

 

 

ul. św. Anny 6  sala 101

Zainteresowania badawcze

historia kultury, nauki i oświaty ziem polskich XIX i XX w.; gender studies; pogranicze polsko-ukraińskie w XIX i XX w.; intelektualne relacje Polski, Wielkiej Brytanii i USA w XIX i XX w.

Publikacje

Zobacz również