Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Historii Kultury, Nauki i Edukacji Historycznej

Kontakt

Adres

31-007 Kraków

ul. Anny 6, p. 101

Telefon

12 6631221; 12 6631222

Kierownik

prof. dr hab. Krzysztof Stopka

Pracownicy

Doktoranci

mgr Krzysztof Byrski

mgr Wojciech Micygała

Charakterystyka

   Pracownia Historii Oświaty i Kultury należy do najstarszych jednostek organizacyjnych Wydziału Historycznego. Jego początki sięgają 1919 r., a twórcą był prof. Stanisław Kot. Po II wojnie światowej działalność jednostki wznowił prof. Henryk Barycz. Do 31 grudnia 2010 r. Zakładem kierował prof. Julian Dybiec, a od 1 stycznia 2011 r. prof. Andrzej Banach. Jego współpracownikami są : dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ ; dr Tomasz Pudłocki; dr Krystyna Samsonowska i dr Wiktor Szymborski.

    Twórczość naukowa pracowników Zakładu koncentruje się na szeroko pojmowanej historii kultury intelektualnej; dziejami oświaty i szkolnictwa wyższego w długim przekroju chronologicznym, od średniowiecza do XX wieku. W tym zakresie Zakład posiada poważne osiągnięcia badawcze, które zaowocowały wielką syntezą dziejów UJ w latach 1918-1939; dwiema monografiami poświęconymi studiom i karierom zawodowym studentów UJ pochodzenia chłopskiego z lat 1860/1861 – 1917/1918, monografiami poświęconymi szkołom katedralnym metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu; zależnościom pomiędzy unionistyczną polityką Konstantynopola i Rzymu a tożsamością chrześcijaństwa ormiańskiego; odpustom w Polsce średniowiecznej. Do ważnych osiągnięć należy także zaliczyć monografie poświęcone dziejom inteligencji w Przemyślu w latach 1867-1939 oraz wyznaniowym gminom żydowskim i szkolnictwu żydowskiemu w Krakowie oraz województwie krakowskim w latach 1918-1939.

    Obecnie problemy badawcze pracowników Pracowni koncentrują się wokół szkolnictwa kościelnego (dominikańskiego) w Polsce XVI – XVIII w., historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, roli polskich uczonych w Stanach Zjednoczonych, historii Kościoła ormiańskiego w Polsce oraz pomocy Żydom w Krakowie w okresie okupacji hitlerowskiej. Warto dodać, że pracownicy Zakładu pełnili lub sprawują nadal ważne funkcje z wyboru we władzach Uczelni. Prof. A. Banach był dwukrotnie w latach 1999/2000 – 2004/2005 prodziekanem, a w latach 2005/2006 – 2011/2012 także przez dwie kadencje dziekanem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a prof. dr hab. K. Stopka, prof. UJ był w latach 2004-2011 dyrektorem Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś od 1 stycznia 2012 roku jest dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.