Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Historii Polski Średniowiecznej

Kontakt

Adres

31-007 Kraków ul. Gołębia 13, p. 214-217

Telefon

12 6631263; 12 6631261

Kierownik

Pracownicy

Doktoranci

Mgr Tomasz Gędłek

Mgr Marcin Klemenski  

Mgr Grzegorz Kuziel

Charakterystyka

Pracownia prowadzi badania historyczne i interdyscyplinarne nad dziejami Polski średniowiecznej od epoki plemiennej do początku czasów nowożytnych w szerokim kontekście europejskim, szczególnie w zakresie historii politycznej monarchii Piastów, Andegawenów, Jagiellonów, stosunków Polski z krajami sąsiednimi i przemian gospodarczych, społecznych, ustrojowych, religijnych i kulturalnych zachodzących w Polsce średniowiecznej, a także historii Kościoła i jego roli w polskim społeczeństwie i państwie.