Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Antropologii Historycznej i Teorii Historii

Kontakt

Adres

31-007 Kraków

ul. Gołebia 13, p. 309, 311, 20, 6

Telefon

12 6631431

Kierownik

dr hab. Tadeusz Czekalski, prof. UJ

Pracownicy

Charakterystyka

Zakład Antropologii Historycznej i Teorii Historii jest jedną z młodszych jednostek w Instytucie Historii UJ i jednocześnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się. Głównymi kierunkami badawczymi Zakładu są zagadnienia związane z szeroko pojętą historią społeczno-kulturową, w tym historią życia codziennego i prywatności, historią pracy, a także teorią historii i historią historiografii. Szczególny nacisk kładziony jest na perspektywę mikrohistoryczną, historię mówioną, badania pamięci oraz historię wizualną. Zespół Zakładu koncentruje się na poszukiwaniu nowych i innowacyjnych metod w praktycznych badaniach przeszłości.

Oprócz prowadzenia badań korzystających z pełnej gamy metodologii wymienionych subdyscyplin, Zakład oferuje osobom studiującym historię na studiach I i II stopnia odrębną specjalizację zawodową - antropologię historyczną.

Studenci i studentki, którzy decydują się na jej wybór, poprzez realizację kursów z historii społeczno-kulturowej zdobywają kompetencje przydatne w różnych dziedzinach obecności historii w sferze publicznej: w jednostkach samorządu lokalnego, instytucjach zajmujących się kulturą oraz ochroną i zarządzaniem dziedzictwem, w placówkach naukowo-badawczych,  wydawnictwach, przedsiębiorstwach z branży reklamowej czy turystycznej.