Zakład Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych

Kontakt

Adres
31-007 Kraków
ul. Gołębia 13, p. 22, 308, 312
Telefon
12 6631251; 12 6631268

Kierownik

Pracownicy

Doktoranci

 

mgr Michał Dalidowicz

mgr Aleksandra Dul

mgr Rafał Górny 

mgr Ewa Kaźmierczyk

mgr Dominik Lulewicz 

Kierunki badań:

Archiwistyka, Źródłoznawstwo, Dydaktyka, Metody Kwantytatywne

Charakterystyka:

w zakładzie prowadzone są projekty z zakresu edytorstwa źródeł, archiwistyki, metod kwantytatywnych, historii społeczno-gospodarczej

Zobacz również