Zakład Historii Bizancjum

Kontakt

Adres
31-033 Kraków
ul. Gołębia 13 pok. 18
Telefon
126631444

Kierownik

Pracownicy

Doktoranci

mgr Maciej Musiał 

 

Kierunki badań:

  Zakład Historii Bizancjum prowadzi badania zarówno nad okresem późnego antyku jak nad dziejami średniowiecznego Bizancjum.

    Badania nad epoką późnoantyczną koncentrują się wokół tematyki życia intelektualnego i przemian religijnych w cesarstwie rzymskim do VI w., poruszana jest m.in. tematyka pogańskich elit intelektualnych, związków myśli chrześcijańskiej z tradycjami antycznej filozofii, polityki cesarstwa wobec Kocioła chrześcijańskiego oraz wyznawców innych religii.

    Prace na temat późniejszych dziejów Bizancjum dotyczą zwłaszcza relacji bizantyńsko-słowiańskich, oddziaływania cesarstwa na Europę Wschodnią i Środkową, osadnictwa słowiańskiego na Bałkanach.

   Historię gospodarczą reprezentują w Zakładzie badania nad numizmatyką bizantyńską, a także nad przemianami bizantyńskiej gospodarki oparte na wykorzystaniu danych paleobotanicznych.

Zobacz również