Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Historii Nowożytnej

 
 

Kontakt

Adres
31-116 Kraków
ul. Gołębia 13, pok. 104-106;109; 110
Telefon
12 6631247; 12 6631248; 12 6631249

Kierownik

dr hab. Jakub Basista, prof. UJ

Pracownicy

Doktoranci

mgr Aleksander Czerniewicz

mgr Artur Gajewski artur.gajewski1660@gmail.com

mgr Justyna Gałuszka justyna.galuszka@uj.edu.pl

Charakterystyka

Historia sprawowania władzy i organizacja państw europejskich w czasach nowożytnych. Zmiany cywilizacyjne związane z powstawaniem cywilizacji przemysłowej. Historia Anglii w epoce nowożytnej; Kolonializm w epoce nowożytnej; Historia Francji XVII-XVIII wieku; Historia Rzeczypospolitej w czasach saskich (1697-1763); Dzieje polityczne unii polsko-saskiej; Rola dworu drezdeńskiego w kontaktach z Rzecząpospolitą; Piśmiennictwo polityczne XVII-XVIII wieku; Edytorstwo źródeł epoki nowożytnej; Miejsce dworu w historii nowożytnej Europy;