Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej

Kontakt

Adres
31-007 Kraków
ul. Anny 6, p. 101
Telefon
12 6631221
12 6631222
 

Kierownik

Pracownicy

Doktoranci

 

mgr Krzysztof Byrski

mgr Jakub Stefańczyk 

mgr Marek Wasilewicz

 

Charakterystyka

   Zakład Historii Oświaty i Kultury należy do najstarszych jednostek organizacyjnych Wydziału Historycznego. Jego początki sięgają 1919 r., a twórcą był prof. Stanisław Kot. Po II wojnie światowej działalność jednostki wznowił prof. Henryk Barycz. Do 31 grudnia 2010 r. Zakładem kierował prof. Julian Dybiec, a od 1 stycznia 2011 r. prof. Andrzej Banach. Jego współpracownikami są : dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ ; dr Tomasz Pudłocki; dr Krystyna Samsonowska i dr Wiktor Szymborski.

    Twórczość naukowa pracowników Zakładu koncentruje się na szeroko pojmowanej historii kultury intelektualnej; dziejami oświaty i szkolnictwa wyższego w długim przekroju chronologicznym, od średniowiecza do XX wieku. W tym zakresie Zakład posiada poważne osiągnięcia badawcze, które zaowocowały wielką syntezą dziejów UJ w latach 1918-1939; dwiema monografiami poświęconymi studiom i karierom zawodowym studentów UJ pochodzenia chłopskiego z lat 1860/1861 – 1917/1918, monografiami poświęconymi szkołom katedralnym metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu; zależnościom pomiędzy unionistyczną polityką Konstantynopola i Rzymu a tożsamością chrześcijaństwa ormiańskiego; odpustom w Polsce średniowiecznej. Do ważnych osiągnięć należy także zaliczyć monografie poświęcone dziejom inteligencji w Przemyślu w latach 1867-1939 oraz wyznaniowym gminom żydowskim i szkolnictwu żydowskiemu w Krakowie oraz województwie krakowskim w latach 1918-1939.

    Obecnie problemy badawcze pracowników Zakładu koncentrują się wokół szkolnictwa kościelnego (dominikańskiego) w Polsce XVI – XVIII w., historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, roli polskich uczonych w Stanach Zjednoczonych, historii Kościoła ormiańskiego w Polsce oraz pomocy Żydom w Krakowie w okresie okupacji hitlerowskiej. Warto dodać, że pracownicy Zakładu pełnili lub sprawują nadal ważne funkcje z wyboru we władzach Uczelni. Prof. A. Banach był dwukrotnie w latach 1999/2000 – 2004/2005 prodziekanem, a w latach 2005/2006 – 2011/2012 także przez dwie kadencje dziekanem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dr hab. K. Stopka, prof. UJ był w latach 2004-2011 dyrektorem Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś od 1 stycznia 2012 roku jest dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zobacz również