Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej

Kontakt

Adres
31-007 Kraków
ul. Gołębia 13, pok. 104-106
Telefon
12 6631247
 

Kierownik

Pracownicy

Doktoranci

Mgr Aleksander Czerniewicz

Mgr Paulina Nortowska

Kierunki badań:

Historia sprawowania władzy i organizacja państw europejskich w czasach nowożytnych. Zmiany cywilizacyjne związane z powstawaniem cywilizacji przemysłowej. Historia Anglii w epoce nowożytnej; Kolonializm w epoce nowożytnej; Historia Francji XVII-XVIII wieku; Historia Rzeczypospolitej w czasach saskich (1697-1763); Dzieje polityczne unii polsko-saskiej; Rola dworu drezdeńskiego w kontaktach z Rzecząpospolitą; Piśmiennictwo polityczne XVII-XVIII wieku; Edytorstwo źródeł epoki nowożytnej; Miejsce dworu w historii nowożytnej Europy;

Zobacz również