Zakład Historii Starożytnej

Kontakt

Adres
31-007 Kraków
ul. Gołębia 13 pok. 18
Telefon
12 6631220

Kierownik

Pracownicy

Doktoranci

  • mgr Wojciech Duszyński   (pok. 33);  
  • mgr Damian Sideł
  • mgr Tomasz Zieliński

Charakterystyka

Początki obecnego Zakładu Historii Starożytnej sięgają 1922 roku, kiedy powołana została do życia Katedra Historii Starożytnej (po 1945 roku jej nazwa została zmieniona na Zakład Historii Starożytnej), której kierownikiem był aż do 1957 roku prof. Ludwik Piotrowicz. Po nim kierownictwo Zakładu sprawowali profesorowie Józef Wolski i Aleksander Krawczuk. Od 1986 roku do chwili obecnej funkcję kierownika Zakładu Historii Starożytnej pełni prof. dr hab. Edward Dąbrowa. Do grona pracowników Zakładu należą nadto dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ, dr Tomasz Grabowski i dr Maciej Piegdoń. Do 2000 r. jego pracownikiem był przedwcześnie zmarły dr Stanisław Kalita.

 

Kierownicy Zakładu: prof. Aleksander Krawczuk, prof. Józef Wolski, prof. Edward Dąbrowa  

 

Zainteresowania badawcze pracowników zakładu obejmują taką problematykę jak: historiografia i historia regionalna Grecji w epoce archaicznej i klasycznej (zwłaszcza Tessalii i Macedonii); świat śródziemnomorski w epoce hellenistycznej i rzymskiej zwłaszcza dzieje Egiptu ptolemejskiego, Syrii i Palestyny oraz Bliskiego Wchodu i Iranu pod rządami Seleukidów i Partów; historia regionalna Italii i dzieje późnej republiki rzymskiej; wojskowość starożytna.

Pracownicy Zakładu redagują rocznik Electrum. Journal of Ancient History oraz serie wydawnicze Notos. Scripta Antiqua et Byzantina i Mediterraneum. Studia z dziejów świata starożytnego.

-Electrum. Journal of Ancient History

http://www.ejournals.eu/electrum/

-Notos. Scripta Antiqua et Byzantina

http://iagellonica.com.pl/?p0=2&p1=14&p2=18

-Mediterraneum. Studia z dziejów świata starożytnego

http://iagellonica.com.pl/?p0=2&p1=14&p2=16

 

Współpraca

http://stowarzyszeniehistorykowstarozytnosci.uw.edu.pl/

Projekty badawcze

Zobacz również