Kierownicy studiów, specjalności i specjalizacji

Kierownicy kierunków i specjalizacji

 

Studia niestacjonarne: dr hab. Tomasz Kargol

Specjalizacja archiwistyczna: dr hab. Wojciech Krawczuk

Specjalizacja nauczycielska: dr Grzegorz Chomicki

Specjalność antropologia historyczna: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska

Specjalizacja edytorstwo źródeł historycznych: dr hab. Wojciech Drelicharz

Specjalizacja archiwistyka – zarządzanie dokumentacją: dr Adam Górski

Kierunek historia – Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku: dr hab. Andrzej Marzec

 

 

Koordynatorzy programów i projektów

 

Program Erasmus Plus: dr Rafał Szmytka

Program CEPUS: dr Adam Świątek

Program podwójnego magisterium we współpracy
z Uniwersytetem w Orleanie: dr hab. Katarzyna Kuras

Projekt Studia w języku angielskim: dr hab. Tomasz Pudłocki

Projekt współpracy ze szkołami : dr Grzegorz Chomicki

Projekt Uniwersytet bliżej Was: dr hab. Andrzej Synowiec

Praca ze studentami niepełnosprawnymi oraz projekt Dotknij Kultury: dr hab. Wiktor Szymborski

Projekt DARIAH: dr Rafał Szmytka

Projekt Biuletyn Instytutu Historii: dr Adam Świątek

Zobacz również