Rada opiniodawcza do spraw programu kształcenia w Instytucie Historii

 

Mgr Rafał Kulczycki (Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta UMK Kraków)

 

Mgr Joanna Mrowiec (p.o. Dyrektora Muzeum AK w Krakowie)

 

Dr Rita Majkowska (Dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie)

 

Mgr Maciej Gablankowski (Dyrektor wydawniczy Znak Horyzont)

 

Mgr Halina Wesołowska (wicedyrektor MCDN)

 

Mgr Grzegorz Szymanowski (Nauczyciel XXI LO)

Zobacz również