Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym

Informujemy, że ukazały się drukiem dwie monografie podsumowujące projekt badawczy „Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (zarejestrowany pod numerem 2016/22/M/HS3/00163), realizowany w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie.

 

Pierwsza z nich to publikacja w języku angielskim


At the Meeting Point of Cultures and Nations. Galician Towns and Small Towns in the Josephinian Cadastral Survey. A Collection of Studies, ed. Bohdana Petryshak, Tomasz Kargol and Krzysztof Ślusarek, Kraków – Lviv 2020, ISBN 978-83-66304-35-2 (PL), ISBN 978-966-8225-63-5 (UA).

 

 

 

Druga to siedmiotomowa publikacja w języku polskim i ukraińskim pt.: Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku, T. I–VII, Kraków – Lwów 2020:

 

 

Tom I: Władza i społeczeństwo, zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bogdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-37-6 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

 

Tom II: Gospodarka i przestrzeń miejska, zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bogdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-38-3 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

 

Tom III: Grzegorz Zamoyski, Przestrzeń fizyczna miast Galicji. Przełom XVIII i XIX wieku, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-39-0 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

 

Tom IV: Krzysztof Ślusarek, Typologia funkcjonalna miast Galicji. Przełom XVIII i XIX wieku, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-40-6 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

 

Tom V: Tomasz Kargol, Rzymskokatolickie instytucje religijne w miastach Galicji. Przełom XVIII i XIX wieku, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-41-3 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

 

Tom VI: Michał Baczkowski, Wpływ armii austriackiej na miasta Galicji 1772–1815, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-42-0 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

 

Tom VII: Miasta na pograniczach – konteksty i odniesienia, zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bogdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-43-7 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

Zobacz również