Projekty badawcze realizowane w Instytucie Historii w 2019 r.

 

Kierownik projektu:   dr Aleksandra Arkusz

Numer projektu:   NCN  2018/29/B/HS3/02287

Tytuł projektu:  Repatriacja amerykańskich jeńców wojennych i cywilów z radzieckich jednostek repatriacyjnych na terenie Polski w latach 1944-1945.

 

 

Kierownik projektu:   dr Mikołaj Banaszkiewicz

Numer projektu:   2016/21/D/HS3/02433

Tytuł projektu:  Lektury rosyjskiego liberała w drugiej połowie XIX wieku (Readings of a Russian Liberal in the Second Half of the Nineteenth Century)

Opis projektu: 

Rodzaj projektu:   Konkurs „SONATA 11”

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce:  167 180,00 zł

Data zawarcia umowy:   02.05.2017 r.

 

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Lektury rosyjskiego liberała - streszczenie popularno-naukowe

Readings of a Russian liberal popular description

 

 

Kierownik projektu:   prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz

Numer projektu:   NCN  2017/25/B/HS3/00240

Tytuł projektu:  Pomiędzy dwoma zjazdami w Pradze. Związki między Słowianami w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1848-1908.

 

 

 

Kierownik projektu:   dr hab. Wojciech Drelicharz

Numer projektu: MNiSW 0066/NPRH3/H11/82/2014

Tytuł projektu:  Edycja krytyczna wielkich roczników kompilowanych zwanych Annales Polonorum.

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Agnieszka Fulińska

Numer projektu:  NCN  2018/29/B/HS3/01913 

Tytuł projektu:  Legenda Orlątka – kulturowy obraz syna Napoleona w XIX w. i jego późniejsze echa.

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Adam Izdebski

Numer projektu:  NCN 2015/19/B/HS3/01762

Tytuł projektu:  Historia środowiskowa Krakowa

 

 

 

 

Kierownik projektu:   Dr Alicja Jarkowska-Natkaniec

Numer projektu:  NCN  2018/28/C/HS3/00108

Tytuł projektu:  Donosicielstwo w powiecie krakowskim w latach 1939-1945. 

 

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Marcin Jarząbek

Numer projektu:   UMO-2016/21/D/HS3/02641

Tytuł projektu:  Wojna przeżywana i opowiadana od nowa. Interpretacja polskiego zapisu indywidualnych doświadczeń traumatycznych pierwszej oraz drugiej wojny światowej (zapisy terapii i leczenia, dyskurs medyczny, relacje i wspomnienia, historia mówiona).

 

Opis projektu: 

Rodzaj projektu:   Konkurs „SONATA 11”

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce:  207 550,00 zł

Data zawarcia umowy:   17.01.2017 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:  16.01.2020 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Wojna przeżywana i opowiadana od nowa-streszczenie popularno naukowe

War relived and war retold - popular summary

 

 

Kierownik projektu:   dr Dominik Kadzik

Numer projektu:  NCN  2017/27/N/HS3/01112

Tytuł projektu:  Dwór polski Stefana Batorego – powstanie, organizacja, funkcjonowanie i dekompozycja.

 

 

 

 

Kierownik projektu:   Mgr Ewa Kaźmierczyk

Numer projektu:  NCN  2018/29/N/HS3/01123

Tytuł projektu:  Społeczeństwo i przestrzeń osiemnastowiecznego miasta na przykładzie Krakowa.

 
 

 

 

Kierownik projektu:    mgr Bartosz Jan Kołoczek

Numer projektu:   2015/17/N/HS3/00014

Tytuł projektu:   Konteksty odniesień do greckiej historii w łacińskiej literaturze erudycyjnej okresu pryncypatu

Rodzaj projektu:   Projekt Badawczy dla Młodych Naukowców

Konkurs „PRELUDIUM 9"

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 06.04.2016 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:  05.04.2019 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

 

 

Kierownik projektu:   mgr Mateusz Kosonowski

Numer projektu:  MNiSW 0158/DIA/2016/45

 

Tytuł projektu:  Transformacje kulturowo-ideowe i aktualizacje polityczne hagiograficznego wizerunku św. Stanisława ze Szczepanowa w Polsce średniowiecznej.

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Wiktoria Kudela-Świątek

Numer projektu:  MNiSW 0243/NPRH4/H3a/83/2016

 

Tytuł projektu:  Tłumaczenie książki Wiktorii Kudeli-Świątek pt. Miejsca (nie)pamięci. O upamiętnianiu ukraińskiego Wielkiego Głodu z lat 1932-1933, Kraków 2014.

 

 

 

 

Kierownik projektu: dr hab. Marta Kurkowska-Budzan

Numer projektu: NCN 2015/19/B/HS3/01761

Tytuł projektu:  Re-inspekcja źródeł wywołanych.

 

 

 

 

Kierownik projektu:    dr Jakub Grzegorz Osiecki

Numer projektu:   2016/21/D/HS3/02770

Tytuł projektu:   Apostolski Kościół Ormiański w XX wieku

Rodzaj projektu:   projekt badawczy w ramach konkursu „SONATA 11”

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   02.03.2017 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   01.03.2020

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

 

 

 

 

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Popek

Numer projektu: NCN    017/25/N/HS3/00576

Tytuł projektu:  Bałkańskie procesy migracyjne w XIX wieku. Przypadek Bułgarii oraz Serbii.

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Paweł Sękowski

Numer projektu:   UMO-2015/19/D/HS3/02361

Tytuł projektu:  Działalność Międzynarodowej Organizacji do spraw Uchodźców (International Refugee Organization) w powojennej Europie: Przykład akcji opiekuńczej wobec dipisów i uchodźców polskich w latach 1947–1951

Opis projektu: 

Opis projektu badawczego

Description in English

Rodzaj projektu:   Konkurs „SONATA 10”

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce:   384 354,00 zł

Data zawarcia umowy:   03.10.2016 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   30.09.2020 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Mirosław Sikora

Numer projektu:  NCN  2017/26/D/HS3/00250

Tytuł projektu:  Wywiad naukowo-techniczny PRL: organizacja, funkcje i efektywność oraz współpraca z analogicznymi służbami państw – członków RWPG w zakresie pozyskiwania nowych technologii dla gospodarki polskiej w latach 1956-1989. 

 
 
 
 
 

 

Kierownik projektu:   Mgr Jarema Słowiak

Numer projektu: NCN  2018/29/N/HS3/02920 

Tytuł projektu:  Najlepsi z najlepszych? Rekrutacja i praca polskiego personelu w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973.

 

 

 

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Ślusarek

Numer projektu: UMO-2016/22/M/HS3/00163

Tytuł projektu: Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym (At the meeting point of cultures and nations. Galician towns and small towns in the Josephinian Cadastre Survey)

Opis projektu: 

Rodzaj projektu: Konkurs „HARMONIA 8”

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce: 452 023,00 zł

Data zawarcia umowy: 11.04.2017 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 10.04.2020 r.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Strona internetowa projektu: www.miasta-galicji.pl

 

 

Kierownik projektu:   dr Adam Świątek

Numer projektu: MNiSW 0242/NPRH4/H3a/83/2016

Tytuł projektu:  Tłumaczenie książki Adama Świątka pt. „Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji” (Kraków: Księgarnia Akademicka 2014).

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Franciszek Wasyl

Numer projektu: MNiSW 0248/NPRH4/H3a/83/2016

Tytuł projektu:  Wydanie w języku angielskim książki Franciszka Wasyla pt. „Ormianie w przedautnomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne.” (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2015)

 

 

 

Kierownik projektu:   dr hab. Anna Waśko

Numer projektu: MNiSW 0301/NPRH5/H22/84/2017

Tytuł projektu:  Polskojęzyczna edycja krytyczna Heimskringli Snorriego Sturlusona.

 

 

 

 

 

 

Zobacz również