Projekty badawcze realizowane w Instytucie Historii

 

Kierownik projektu:   dr Aleksandra Arkusz

Numer projektu:   NCN  2018/29/B/HS3/02287

Tytuł projektu:  Repatriacja amerykańskich jeńców wojennych i cywilów z radzieckich jednostek repatriacyjnych na terenie Polski w latach 1944-1945.

 

 

Kierownik projektu:   dr Mikołaj Banaszkiewicz

Numer projektu:   2016/21/D/HS3/02433

Tytuł projektu:  Lektury rosyjskiego liberała w drugiej połowie XIX wieku (Readings of a Russian Liberal in the Second Half of the Nineteenth Century)

Opis projektu: 

Rodzaj projektu:   Konkurs „SONATA 11”

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce:  167 180,00 zł

Data zawarcia umowy:   02.05.2017 r.

 

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Lektury rosyjskiego liberała - streszczenie popularno-naukowe

Readings of a Russian liberal popular description

 

 

Kierownik projektu:   prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz

Numer projektu:   NCN  2017/25/B/HS3/00240

Tytuł projektu:  Pomiędzy dwoma zjazdami w Pradze. Związki między Słowianami w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1848-1908.

Adres strony projektu: https://sites.google.com/view/pomiedzydwomazjazdami

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Agnieszka Fulińska

Numer projektu:  NCN  2018/29/B/HS3/01913 

Tytuł projektu:  Legenda Orlątka – kulturowy obraz syna Napoleona w XIX w. i jego późniejsze echa.

 

 

 

Kierownik projektu:   mgr Justyna Gałuszka

Numer projektu:  NCN  2019/33/N/HS3/01883

Tytuł projektu:  Buntownik i zdrajca czy obrońca wolności szlacheckich? Biografia polityczna Stanisława Stadnickiego (ok. 1551-1610)

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Alicja Jarkowska-Natkaniec

Numer projektu:  NCN  2018/28/C/HS3/00108

Tytuł projektu:  Donosicielstwo w powiecie krakowskim w latach 1939-1945. 

 

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Marcin Jarząbek

Numer projektu:   UMO-2016/21/D/HS3/02641

Tytuł projektu:  Wojna przeżywana i opowiadana od nowa. Interpretacja polskiego zapisu indywidualnych doświadczeń traumatycznych pierwszej oraz drugiej wojny światowej (zapisy terapii i leczenia, dyskurs medyczny, relacje i wspomnienia, historia mówiona).

 

Opis projektu: 

Rodzaj projektu:   Konkurs „SONATA 11”

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce:  207 550,00 zł

Data zawarcia umowy:   17.01.2017 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Wojna przeżywana i opowiadana od nowa-streszczenie popularno naukowe

War relived and war retold - popular summary

 

 

Kierownik projektu:   dr Dominik Kadzik

Numer projektu:  NCN  2017/27/N/HS3/01112

Tytuł projektu:  Dwór polski Stefana Batorego – powstanie, organizacja, funkcjonowanie i dekompozycja.

 

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Ewa Kaźmierczyk

Numer projektu:  NCN  2018/29/N/HS3/01123

Tytuł projektu:  Społeczeństwo i przestrzeń osiemnastowiecznego miasta na przykładzie Krakowa.

 
 
 

 

Kierownik projektu:   mgr Mateusz Kosonowski

Numer projektu:  MNiSW 0158/DIA/2016/45

Tytuł projektu:  Transformacje kulturowo-ideowe i aktualizacje polityczne hagiograficznego wizerunku św. Stanisława ze Szczepanowa w Polsce średniowiecznej.

 

 

 

Kierownik projektu: mgr Joanna Mendyk

Numer projektu: NCN 2020/37/N/HS3/04149

Tytuł projektu:  Cavallero de prestar. Etos rycerski na Półwyspie Iberyjskim w XII-XIIIw. w świetle "Pieśni o Cydzie" oraz innych wybranych poematów epickich

 

 

 

Kierownik projektu:    dr Jakub Grzegorz Osiecki

Numer projektu:   2016/21/D/HS3/02770

Tytuł projektu:   Apostolski Kościół Ormiański w XX wieku

Rodzaj projektu:   projekt badawczy w ramach konkursu „SONATA 11”

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   02.03.2017 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

 

 

 

 

Kierownik projektu: dr Krzysztof Popek

Numer projektu: NCN    017/25/N/HS3/00576

Tytuł projektu:  Bałkańskie procesy migracyjne w XIX wieku. Przypadek Bułgarii oraz Serbii.

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Paweł Sękowski

Numer projektu:   UMO-2015/19/D/HS3/02361

Tytuł projektu:  Działalność Międzynarodowej Organizacji do spraw Uchodźców (International Refugee Organization) w powojennej Europie: Przykład akcji opiekuńczej wobec dipisów i uchodźców polskich w latach 1947–1951

Opis projektu: 

Opis projektu badawczego

Description in English

Rodzaj projektu:   Konkurs „SONATA 10”

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce:   384 354,00 zł

Data zawarcia umowy:   03.10.2016 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Mirosław Sikora

Numer projektu:  NCN  2017/26/D/HS3/00250

Tytuł projektu:  Wywiad naukowo-techniczny PRL: organizacja, funkcje i efektywność oraz współpraca z analogicznymi służbami państw – członków RWPG w zakresie pozyskiwania nowych technologii dla gospodarki polskiej w latach 1956-1989. 

 
 
 
 
 

 

Kierownik projektu:   dr Jarema Słowiak

Numer projektu: NCN  2018/29/N/HS3/02920 

Tytuł projektu:  Najlepsi z najlepszych? Rekrutacja i praca polskiego personelu w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973.

 

 

Kierownik projektu:   dr Marcin Stasiak

Numer projektu:  2019/32/C/HS3/00488

Tytuł projektu:  Szczepienia ochronne w Polsce 1945-1970. Historyczna analiza sprawczości w praktyce medycznej 

 

 

 

 

Kierownik projektu:   dr Adam Świątek

Numer projektu: NCN 2020/04/X/HS3/00531

Tytuł projektu: "Dziennikarze polscy Rusini" w prasie galicyjskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

 

 

 

Kierownik projektu:   dr hab. Anna Waśko, prof. UJ

Numer projektu: MNiSW 0301/NPRH5/H22/84/2017

Tytuł projektu:  Polskojęzyczna edycja krytyczna Heimskringli Snorriego Sturlusona.

 

 

Kierownik projektu:   dr Stanisław Witecki

Numer projektu: NCN 2018/31/N/HS3/02079

Tytuł projektu:  Rytmy życia. Codzienność plebanów wiejskich parafii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce oświecenia

 

 

Zobacz również