Projekty zakończone

GRANTY INSTYTUTU HISTORII ZAKOŃCZONE W latach 2016-2018

Kierownik projektu:    dr hab. Marta Kurkowska-Budzan

Numer projektu:   2011/03/B/HS3/00642

Tytuł projektu:   Sport na polskiej prowincji (1944 – 1989): znaczenia i tożsamość. Studium z antropologii historycznej.

Rodzaj projektu:  Projekt Badawczy Ogólny

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   03.09.2012 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   02.09.2015 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Nr SAP: K/PBO/000085

 

 

Kierownik projektu:   dr hab. Jarosław Moklak

Numer projektu (decyzji):   0137/NPRH2/H12/81/2012

Tytuł projektu:  Inwentaryzacja materiałów archiwalnych dotyczących Łemków polskich w XX w. ze zbiorów Instytutu Karpackiego w Higganum, Connecticut, USA (The Lemko Association of United States and Kanada) wraz z edycją źródłową wybranych materiałów.

Rodzaj projektu:   Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 05.03.2013 r. 

Termin zakończenia realizacji projektu: 04.03.2016 r.

Instytucja finansująca:   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nr SAP: K/PMI/000104

 

 

 

Kierownik projektu:   prof. dr hab. Krzysztof Ożóg

Numer projektu (decyzji):   0020/NPRH2/H11/81/2012

Tytuł projektu:  Korpus academicum Cracoviense. Elektroniczna baza studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim 1364-1780.

Rodzaj projektu:   Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Data zawarcia umowy:  05.04.2013 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 04.04.2018 r.

Instytucja finansująca:   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nr SAP: K/PMI/000096

 

 

Kierownik projektu:   dr hab. Adam Perłakowski

Numer projektu (decyzji):   0045/NPRH2/H11/81/2012

Tytuł projektu:  Pisma polityczne z lat 1669-1763. Publicystyka, egzorbitancje, projekty, manifesty, memoriały – edycja źródeł.

Rodzaj projektu:   Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce:   357 703,00 zł

Data zawarcia umowy:   07.03.2013 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   06.03.2018 r.

Instytucja finansująca:   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nr SAP: K/PMI/000099

 

 

Kierownik projektu: dr Michael Morys-Twarowski

Numer projektu:   2013/09/N/HS3/02621

Tytuł projektu: Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-1918. Studium prozopograficzne.

Rodzaj projektu:  Projekt Badawczy dla Młodych Naukowców

                             Konkurs „PRELUDIUM 5"

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce:   147 290,00 zł

Data zawarcia umowy:   11.03.2014 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   10.03.2017 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Nr SAP: K/PBM/000215

 

 

 

Kierownik projektu:   dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ

Numer projektu:   2012/07/B/HS3/03455

Tytuł projektu:  

Wyspy Morza Egejskiego VIII w. p.n.e.- IV w. n.e. Centrum czy peryferia świata greckiego? 

Strona projektu: http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/projekty-badawcze/projekty-realizowane/wyspy-morza-egejskiego

Rodzaj projektu:   Projekt Badawczy Ogólny

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce:   286 650,00 zł

Data zawarcia umowy:   08.07.2013 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   07.07.2016 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Nr SAP: K/PBO/000192

 

 

 

Kierownik projektu:   Stanisław Witecki

Numer projektu:   0187/DIA/2013/42

Tytuł projektu:  Od listu pasterskiego do plebańskiego kazania – działalność Kościoła katolickiego jako kanał międzystanowego przekazu kulturowego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich.

Rodzaj projektu:  Diamentowy Grant

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce:   199 555,00 zł

Data zawarcia umowy:   09.07.2013 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   08.07.2017 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Nr SAP: K/PMI/000147

GRANTY INSTYTUTU HISTORII ZAKOŃCZONE W 2015

Kierownik projektu:   mgr Bartosz Karol Ogórek

Numer projektu:   2012/07/N/HS3/00876

Tytuł projektu:   Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa. Historyczno-demograficzne studium związku wojny i stosunków ludnościowych.

Rodzaj projektu:  Projekt Badawczy dla Młodych Naukowców

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce:   65 985,00 zł

Data zawarcia umowy:   19.07.2013 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   18.11.2014 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Nr SAP: K/PBM/000161

 

 

Kierownik projektu:   dr hab. Krzysztof Ślusarek

Numer projektu (decyzji):   0133/NPRH2/H12/81/2012

Tytuł projektu:  Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772 – 1867 ze zbiorów archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy.

Rodzaj projektu:   Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   12.12.2012 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   11.12.2015 r.

Instytucja finansująca:   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nr SAP: K/PMI/000103

 

 

Kierownik projektu:    prof. dr hab. Andrzej Nowak

Numer projektu:   umowa 4/2011 z dnia 20.12.2011 r.

Tytuł projektu:   Historie i pamięci imperiów w Europie Wschodniej: studia porównawcze.

Rodzaj projektu:   Subsydium profesorskie, Program MISTRZ

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   01.01.2012 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:  31.12.2014 r.

Instytucja finansująca:   Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nr SAP: K/SUB/000019

 

Kierownik projektu:    mgr Andrzej Bogdan Dudziński

Numer projektu:   2012/05/N/HS3/01405

Tytuł projektu:   Ewolucja form polityczno-ustrojowych na Sycylii w latach 405-304 p.n.e. Między demokratyczną polis a monarchią terytorialną

Rodzaj projektu:   Projekt Badawczy dla Młodych Naukowców

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 18.03.2013 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:  17.03.2015 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Nr SAP: K/PBM/000111

 

 

Kierownik projektu:    dr Adam Izdebski

Numer projektu:   2012/04/S/HS3/00226

Tytuł projektu:   Historia środowiskowa Bizancjum. Rola zmian klimatycznych, tożsamości etnicznej oraz procesów kulturowych w rozwoju realizacji społeczeństwa i środowiska przyrodniczego w późnej starożytności i średniowieczu.

Rodzaj projektu: Staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   01.10.2012 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   30.09.2015 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Nr SAP: K/SPD/000006

 

Kierownik projektu:    dr hab. Wojciech Krawczuk

Numer projektu:   2013/09/B/HS3/03578

Tytuł projektu:   Metryka Koronna Władysława IV Wazy. Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, z lat 1633 – 1635, Kanclerstwa Jakuba Zadzika.

Rodzaj projektu:  Projekt Badawczy Ogólny

Środki finansowe ogółem przyznane jednostce:   39 000,00 zł

Data zawarcia umowy:   11.03.2014 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   10.03.2015 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Nr SAP: K/PBO/000256 

Wyniki projektu do pobrania:

MK 180 Indeks nazw osobowych. Indeks nazw geograficznych

Sumariusz księgi MK 180

 

 

 

Kierownik projektu:    dr hab. Krzysztof Ślusarek

Numer projektu:   2011/03/B/HS3/00754

Tytuł projektu:   Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772 – 1815. 

Adres strony projektu: http://www.gospodarka-galicji.pl

Rodzaj projektu:  Projekt Badawczy Ogólny

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   03.09.2012 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   02.09.2015 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Nr SAP: K/PBO/000088

Wyniki projektu do pobrania:

Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815. Wersja 1.0 >>

 

 

 

 

 

 

GRANTY INSTYTUTU HISTORII ZAKOŃCZONE W 2014

Kierownik projektu:   prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

Numer projektu:   0237/FNiTP/H32/80/2011

Tytuł projektu:  Wprowadzenie elektronicznego wydania czasopisma „Historyka. Studia Metodologiczne" w innych wersjach językowych.

Rodzaj projektu:   Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   11.01.2012 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   10.01.2014 r.

Instytucja finansująca:   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nr SAP: K/PMI/000015

 

 

Kierownik projektu:    mgr Marcin M. Jarząbek

Numer projektu:   2011/03/N/HS3/04328

Tytuł projektu:   Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w międzywojennej Polsce i Czechosłowacji. Studium porównawcze wspólnot pamięci i polityki upamiętniania.

Rodzaj projektu:   Projekt Badawczy dla Młodych Naukowców - Projekt badawczy realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   13.09.2012 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   12.03.2014 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

Nr SAP: K/PBM/000088

GRANTY INSTYTUTU HISTORII ZAKOŃCZONE W 2013

Kierownik projektu:   dr Barbara Klich-Kluczewska

Numer projektu:   2521/B/H03/2008/35

Tytuł projektu:   Tabu obyczajowe w Polsce i Czechosłowacji (1956-1980). Studium porównawcze.

Rodzaj projektu:   Projekt badawczy własny.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   09.10.2008 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   08.04.2013 r.

Instytucja finansująca:   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Kierownik projektu:   dr Barbara Klich-Kluczewska

Numer projektu:   CLIOHRES.NET

Tytuł projektu:   Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe

Rodzaj projektu:  6 Program Ramowy Unii Europejskiej

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   01.06.2005 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   31.05.2010 r. (przedłużony)

Instytucja finansująca:   Unia Europejska

 

 

Kierownik projektu:    dr hab. Wojciech Krawczuk

Numer projektu:   2011/03/B/HS3/00769

Tytuł projektu:   Samuel Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis commentariorum libri septem, Norimbergae 1696 – tłumaczenie na język polski, opracowanie aparatu naukowego i przygotowanie tłumaczenia do publikacji.

Rodzaj projektu: Projekt Badawczy Ogólny

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   03.09.2012 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   02.07.2013 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

 

 

Kierownik projektu:    dr Adam B. Perłakowski

Numer projektu:    0949/B/H03/2011/40

Tytuł projektu:   Aleksander Józef Sułkowski – biografia polityczna (do 1738 r.)

Rodzaj projektu:   Projekt Badawczy Habilitacyjny

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   13.06.2011 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   12.06.2013 r.

Instytucja finansująca:   Narodowe Centrum Nauki

 

Kierownik projektu:    dr Adam B. Perłakowski

Numer projektu:    0438/B/H03/2010/39

Tytuł projektu:   Listy Michała Fryderyka Czartoryskiego, podkanclerzego litewskiego z lat 1724 – 1752.

Rodzaj projektu:   Projekt badawczy własny

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   18.09.2010 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   16.09.2013 r.

Instytucja finansująca:   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Kierownik projektu:    prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

Numer projektu:   0957/B/H03/2011/40

Tytuł projektu:   Między poetyką z teorią historiografii. Teoretyczna refleksja o historii Haydena White'a

Rodzaj projektu:   Projekt badawczy promotorski.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   04.05.2011

Termin zakończenia realizacji projektu:   03.11.2013

Instytucja finansująca:   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Kierownik projektu:    prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

Numer projektu:   0948/B/H03/2011/40

Tytuł projektu:   Ojcostwo w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Studium z dziejów rodziny galicyjskiej.

Rodzaj projektu:   Projekt badawczy promotorski.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   04.05.2011 r.

Termin zakończenia realizacji projektu:   03.05.2013 r.

Instytucja finansująca:   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

GRANTY INSTYTUTU HISTORII ZAKOŃCZONE W 2012

 

Kierownik projektu:    dr Piotr Rabiej

Numer projektu:   Dotacja nr 99/2012

Tytuł projektu:   Baza fotografii zabytków polskich na Ukrainie.

Rodzaj projektu:   Realizacja zadania publicznego.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   01.06.2012

Termin zakończenia realizacji projektu:   31.12.2012

Instytucja finansująca:   Minister Spraw Zagranicznych

 

 

Kierownik projektu:    dr hab. Krzysztof Stopka, prof.UJ

Numer projektu:   0811/B/H03/2010/38

Tytuł projektu:   Edycja i opracowanie źródeł do dziejów Bursy Starnigielskiej Uniwersytetu Krakowskiego w XVII i XVIII w.

Rodzaj projektu:   Projekt badawczy promotorski.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   31.05.2010

Termin zakończenia realizacji projektu:   30.09.2012

Instytucja finansująca:   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Kierownik projektu:    dr hab. Konrad Wnęk

Numer projektu:   0516/B/H03/2010/39

Tytuł projektu:   Cmentarz Łyczakowski we Lwowie i jego wirtualna rekonstrukcja przy pomocy systemu GIS.

Rodzaj projektu:   Projekt badawczy własny.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   17.09.2010

Termin zakończenia realizacji projektu:   16.09.2012

Instytucja finansująca:   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

GRANTY INSTYTUTU HISTORII ZAKOŃCZONE W 2011

 

Kierownik projektu:    prof. dr hab. Stanisław Sroka

Numer projektu:   1901/B/H03/2010/38

Tytuł projektu:   Dokumenty polskie w archiwach dawnego Królestwa Węgier, t. V (1521 – 1548).

Rodzaj projektu:   Projekt badawczy własny.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   25.03.2010

Termin zakończenia realizacji projektu:   24.03.2011

Instytucja finansująca:   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Kierownik projektu:    prof. dr hab. Piotr Franaszek

Numer projektu:   MRTN-CT-2004-512439

Tytuł projektu:   Łącząc europejskie doświadczenie: lekcje historii pan-europejskiego rozwoju.

Rodzaj projektu:   6 Program Ramowy Unii Europejskiej

Data rozpoczęcia realizacji projektu:   01.11.2004

Termin zakończenia realizacji projektu:   31.10.2008 (przedłużony)

Instytucja finansująca:   Unia Europejska

Zobacz również