Czasopisma

Electrum. Journal of Ancient History

http://www.ejournals.eu/electrum/

Electrum has been published since 1997 by the Department of Ancient History at the Jagiellonian University in Cracow as a collection of papers and monographs. In 2010 it starts as journal with one monographic issue per year.

Journal publishes scholarly papers embodying studies in history and culture of Greece, Rome and Near East from the beginning of the First Millennium BC to about AD 400. Contributions are written in English, German, French and Italian. The journal publishes books reviews.

Editor-in-Chief: Edward DĄBROWA

Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne

http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/

Kwartalnik ukazujący się w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1955 r.

Wśród zamieszczanych tekstów są oryginalne studia naukowe, edycje źródeł historycznych, polemiki i recenzje oraz sprawozdania z najciekawszych sympozjów i konferencji naukowych.

Teksty są publikowane w języku polskim oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim).

Redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski

Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich

http://www.lehahayer.com

Czasopismo "Lehahayer" (po ormiańsku oznacza to polscy Ormianie) zawdzięcza swą nazwę inspiracji prof. Wartana Grigoriana z Matenadaranu, wybitnego znawcy historii diaspory ormiańskiej w Polsce, który podczas naszego spotkania w Erywaniu w 2009 roku zauważył, jak dawny jest ten termin i głęboko osadzony w tradycjach języka i kultury ormiańskiej. "Lehahayer" ma na celu zintensyfikować badania nad tym tytułowym zagadnieniem, wprowadzić je na nowo do świadomości naukowej. Taki wybór tytułu nie jest przypadkowy. W wyniku zmiany granic po drugiej wojnie światowej rzeczywiste wymiary kulturowe zjawiska, o którym tu piszemy, uległy zatarciu. Ormianie polscy dostali się niejako w spadku politycznym Ukrainie i wielu z tych, którzy piszą o ich dziejach od XIV po XX wiek, nie jest świadomych rzeczywistych wymiarów, rzeczywistej tożsamości tej przestrzeni politycznej, społecznej, ekonomicznej, jednym słowem kulturowej, w której istnieli, pracowali, robili kariery i którą przecież tak aktywnie współtworzyli.

Historyka. Studia Metodologiczne

Nowa Ukraina. Studia historyczno-politologiczne

Zobacz również