Książki

Najnowsze książki opublikowane przez pracowników Instytutu Historii

_

CENTRUM ŚWIATÓW JEST TUTAJ 

- GALICJA JAKO PUNKT ODNIESIEŃ

Redakcja naukowa:

Tomasz Pudłocki, Jadwiga Sawicka

Rzeszów 2021

 

_

MAREK TERENCJUSZ W ARRON

O JĘZYKU ŁACIŃSKIM

TOM II

Przekład, wstęp i komentarz 

Bartosz Jan Kołoczek

Kraków 2021

 

_

Jarema Słowiak

Wielka improwizacja. Delegacja Polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach w latach 1954-1973

IPN Szczecin 2021

_

THE POLISH-LITHUANIAN

COMMONWEALTH

HISTORY, MEMORY, LEGACY

Edited by

Andrzej Chwalba and Krzysztof Zamorski

New Jork and London 2021

_

Barbara Klich-Kluczewska

Family, Taboo and Communism
in Poland, 1956-1989

Berlin 2021

_

Janusz Mierzwa

KONSTYTUCJA MARCOWA 1921 ROKU

Warszawa 2021

_

KRONIKA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZA ROK AKADEMICKI  2014/2015

Redaktor Naczelna:

Maria Stinia

Kraków 2020

 

_

KSIĘGI ŁAWNICZE KRAKOWSKIE

Z LAT 1408-1417

KSIĘGI WÓJTOWSKIE KRAKOWSKIE

FRAGMENTY Z LAT 1411-1412

Wydał

Marcin Starzyński

Warszawa-Kraków 2020

_

KAMPUS

600-leciea

odnowienia

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redakcja:

Piotr Franaszek

Kraków 2020

_

Andrzej Chwalba

PRZEGRANE ZWYCIĘSTWO

Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920

Wołowiec 2020

_

Studia i materiały z historii nowożytnej i najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej

T. 1: Na styku epok. Ziemie południowo-wschodniej Rzeczypospolitej od XVII do początku XIX wieku

redakcja:

Tomasz Kargol, Witalij Michałowski

Kraków-Kijów 2020

_

Barbara Klich-Kluczewska, Małgorzata Fidelis,

Piotr Perkowski, Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Kobiety w Polsce, 1945–1989: Nowoczesność - równouprawnienie - komunizm

Kraków 2020

 

_

INTER MAIESTATEM AC LIBERTATEM

MOWY SEJMOWE,

LISTY W SPRAWACH PUBLICZNYCH,

PISMA I WOTA Z LAT 1672-1679

wstęp i opracowanie:

Adam Perłakowski i Kazimierz Przyboś

Kraków 2020

_

Krzysztof Zamorski

PRZEZ PROFESJONALIZACJĘ DO MIĘDZYNARODOWEJ 

EKUMENY HISTORYKÓW

Historiografia polska na międzynarodowych kongresach 

nauk historycznych w latach 1898-1938

Kraków 2020

_

Kamil Ruszała

GALICYJSKI EKSODUS

Uchodźcy podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów 

Kraków 2020

_

WIELKA WOJNA WYZWAŃ DUCHOWNYCH

Kapelnani wojskowi na froncie wschodnim 1914-1920

Pod redakcją:

Tomasza Pudłockiego i Kamila Ruszały

Kraków 2020

_

Gajusz Juliusz Solinus

Zbiór wiadomości godnych uwagi

albo Polihistor

 

przekład, wstęp i komentarz 

Bartosz Jan Kołoczek

Kraków 2020

_

Arkadiusz Stanisław Więch

STARY KSIĘGOZBIÓR 

BIBLIOTEKA 

GIMNAZJUM W DĘBICY 

W LATACH 1900-1932

Kraków 2020

Zobacz również