Książki

Najnowsze książki opublikowane przez pracowników Instytutu Historii

_

DOKUMENTY POLSKIE Z ARCHIWÓW DAWNEGO KRÓLESTWA WĘGIER 

Tom VI (dokumenty z lat 1531-1540)

wydał i opracował:

Stanisław A.Sroka

 

Kraków 2019

_

ROCZNIK PRZEMYSKI

Vol. 55 HISTORY Issue 3 (23) 2019

"For Your Freedom and Ours":

Polonia and the Struggle

for Polish Independence

edited by Tomasz Pudłocki

and Andrew Kier Wise

Przemyśl 2019

_

ROCZNIK PRZEMYSKI

t. 55 HISTORIA z. 4 (24) 2019

Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej

Pod redakcją:

Łukasza Chrobaka i Tomasza Pudłockiego

Przemyśl 2019

_

Arkadiusz Stanisław Więch

POLSKI NOBEL

Działalność Erazma Józefa Jerzmanowskiego i dzieje fundacji jego imienia (do 1938 roku)

Kraków 2019

_

KATEDRA HISTORII POLSKIEJ NA UNIWERSYTECIE JAGEIELLOŃSKIM

odniesienia, interpretacje, pamięć

Pod redakcją 

Krzysztofa K. Daszyka i Tomasza Kargola

Kraków 2019

_

Rzeczpospolita niedoskonała

Dokumenty do historii buntu społecznego w latach 1930-1935

Wstęp i opracowanie:

Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, Janusz Mierzwa, Piotr Ruciński

Kraków 2019

_

Adam Świątek

Gente Rutheni Natione Poloni:

The Ruthenians of Polish Nationality in Habsburg Galicia

Toronto 2019

_

Krzysztof Ślusarek

Mieszkańcy Jędrzejowa

Anno Domini 1886

Kraków 2019

_

Jakub Polit

HIROHITO

Tajemnica cesarza Showa 1901-1989

Kraków 2019

_

Bartosz Kołoczek

HISTORIA W RZYMSKIEJ LITERATURZE ERUDYCJNEJ

OD WARRONA DO KASSJODORA

Kraków 2019

 

_

Maciej Piegdoń

AGER GALLICUS

Kraków 2019

_

DIARIUSZ

SEJMU KORONACYJNEGO JANA III SOBIESKIEGO W 1676 ROKU

Opracował Jarosław Stolicki

Kraków 2019

_

W NIEWOLI

Doświadczenie jenieckie i jego konteksty na przestrzeni dziejów

Pod redakcją: Marcina Jarząbka, Michała Stachury, Piotra Szlanty

Kraków 2019

_

Environment and Society in the Long Late Antiquity

Editors: Adam Izdebski and Michael Mulryan

 

 

_

Marek Terencjusz Warron

O JĘZYKU ŁACIŃSKIM

TOM I

Przekład wstęp i komentarz

Bartosz Jan Kołoczek

Towarzystwo Wydawnicze  "Historia Iagiellonica"

Kraków 2019

_

Antologia okolicznościowej poezji politycznej bezkrólewia i wojny o tron polski

(1733-1735)

opracował Rafał Niedziela

Towarzystwo Wydawnicze  "Historia Iagiellonica"

Kraków 2019

_

Wojciech Krawczuk

WIERNI KRÓLOWI

Szwedzi i Finowie na uchodźctwie w Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów w pierwszej połowie XVII wieku

Towarzystwo Wydawnicze  "Historia Iagiellonica"

Kraków 2019

 

_

_

Barbara Klich-Kluczewska

Gołębnik 

Historia miejsca

Kraków 2018

_

Cracoviensis civitas - singulare totius Poloniae decus

Redaktor naczelny Marcela Chruściak

Kraków 2018

_

Adam Izdebski

ŚREDNIOWIECZNI RZYMIANIE I PRZYRODA

Interdyscyplinarna historia środowiskowa

Towarzystwo Wydawnicze  "Historia Iagiellonica"

Kraków 2018

_

Czesław Brzoza

ŻYDZI KRAKOWA MIĘDZYWOJENNEGO

KALENDARIUM

Towarzystwo Wydawnicze  "Historia Iagiellonica"

Kraków 2018

_

Krzysztof Karol Daszyk

Bo imię jego jest Polska

Tadeusz Kościuszko w patriotycznej legendzie

i politycznym micie czasów porozbiorowych

 

Towarzystwo Wydawnicze  "Historia Iagiellonica"

Kraków 2018 

_

Ekobiografia Krakowa

Pod redakcją Adama Izdebskiego i Rafała Szmytki

Kraków 2018

_

Intellectuals and World War I

A Central European Perspective

 

Edited by

Tomasz Pudłocki 

Kamil Ruszała

Kraków 2018

_

REGESTRA MERCATORIA

RACHUNKI KUPCÓW KRAKOWSKICH

Z LAT 1401-1510

wyd. Agnieszka Bartosiewicz i Marcin Starzyński

Kraków 2018

_

Józefa Piłsudskiego

pojedynek z imperium (1887-1917)

 

Włodzimierz Suleja, Andrzej Nowak i Henryk Głębocki

Kraków 2018

 

_

Michał Stachura

ENEMIES OF THE LATER

ROMAN ORDER

Kraków 2018

_

Ab Occidente referunt...

"Zachód" doby nowożytnej w badaniach historyków polskich

 red. Mariusz Markiewicz

Katarzyna Kuras, Rafał Niedziela

Kraków 2018

_

Katarzyna Kuras

Dwór królowej Marii Leszczyńskiej

Ludzie pieniądze i wpływy

 

Kraków 2018

_

SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ

SERIA NOWA TOM X

opracował Wojciech Krawczuk

 

Kraków 2018

_

Andrzej Chwalba 

WIELKA WOJNA POLAKÓW 1914-1918

Warszawa 2018

_

SŁAWOMIR SPRAWSKI

JAKUB KUClAK

WOJCIECH DUSZYŃSKI

JAROSŁAW BODZEK

 

AIGAIKA TOM I

STUDIA NAD HISTORIĄ WYSP MORZA EGEJSKIEGO OD VII DO II W. P.N.E.

Kraków 2018

Zobacz również