Książki

Najnowsze książki opublikowane przez pracowników Instytutu Historii

_

Krzysztof Zamorski

PRZEZ PROFESJONALIZACJĘ DO MIĘDZYNARODOWEJ 

EKUMENY HISTORYKÓW

Historiografia polska na międzynarodowych kongresach 

nauk historycznych w latach 1898-1938

Kraków 2020

_

Kamil Ruszała

GALICYJSKI EKSODUS

Uchodźcy podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów 

Kraków 2020

_

WIELKA WOJNA WYZWAŃ DUCHOWNYCH

Kapelnani wojskowi na froncie wschodnim 1914-1920

Pod redakcją:

Tomasza Pudłockiego i Kamila Ruszały

Kraków 2020

_

Gajusz Juliusz Solinus

Zbiór wiadomości godnych uwagi

albo Polihistor

 

przekład, wstęp i komentarz 

Bartosz Jan Kołoczek

Kraków 2020

_

Arkadiusz Stanisław Więch

STARY KSIĘGOZBIÓR 

BIBLIOTEKA 

GIMNAZJUM W DĘBICY 

W LATACH 1900-1932

Kraków 2020

_

DOKUMENTY POLSKIE Z ARCHIWÓW DAWNEGO KRÓLESTWA WĘGIER 

Tom VI (dokumenty z lat 1531-1540)

wydał i opracował:

Stanisław A.Sroka

 

Kraków 2019

_

Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej w dobie wielkiego kryzysu (1930–1935). Uwarunkowania, przebieg, konsekwencje.

Redakcja:

Joanna Dufrat, Piotr Cichoracki, Janusz Mierzwa

 

Kraków 2019

 

 

_

ROCZNIK PRZEMYSKI

Vol. 55 HISTORY Issue 3 (23) 2019

"For Your Freedom and Ours":

Polonia and the Struggle

for Polish Independence

edited by Tomasz Pudłocki

and Andrew Kier Wise

Przemyśl 2019

_

ROCZNIK PRZEMYSKI

t. 55 HISTORIA z. 4 (24) 2019

Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej

Pod redakcją:

Łukasza Chrobaka i Tomasza Pudłockiego

Przemyśl 2019

_

Arkadiusz Stanisław Więch

POLSKI NOBEL

Działalność Erazma Józefa Jerzmanowskiego i dzieje fundacji jego imienia (do 1938 roku)

Kraków 2019

_

KATEDRA HISTORII POLSKIEJ NA UNIWERSYTECIE JAGEIELLOŃSKIM

odniesienia, interpretacje, pamięć

Pod redakcją 

Krzysztofa K. Daszyka i Tomasza Kargola

Kraków 2019

_

Rzeczpospolita niedoskonała

Dokumenty do historii buntu społecznego w latach 1930-1935

Wstęp i opracowanie:

Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, Janusz Mierzwa, Piotr Ruciński

Kraków 2019

_

Adam Świątek

Gente Rutheni Natione Poloni:

The Ruthenians of Polish Nationality in Habsburg Galicia

Toronto 2019

_

Krzysztof Ślusarek

Mieszkańcy Jędrzejowa

Anno Domini 1886

Kraków 2019

_

Jakub Polit

HIROHITO

Tajemnica cesarza Showa 1901-1989

Kraków 2019

_

Bartosz Kołoczek

HISTORIA W RZYMSKIEJ LITERATURZE ERUDYCJNEJ

OD WARRONA DO KASSJODORA

Kraków 2019

 

_

Maciej Piegdoń

AGER GALLICUS

Kraków 2019

_

DIARIUSZ

SEJMU KORONACYJNEGO JANA III SOBIESKIEGO W 1676 ROKU

Opracował Jarosław Stolicki

Kraków 2019

_

W NIEWOLI

Doświadczenie jenieckie i jego konteksty na przestrzeni dziejów

Pod redakcją: Marcina Jarząbka, Michała Stachury, Piotra Szlanty

Kraków 2019

_

Environment and Society in the Long Late Antiquity

Editors: Adam Izdebski and Michael Mulryan

 

 

_

Marek Terencjusz Warron

O JĘZYKU ŁACIŃSKIM

TOM I

Przekład wstęp i komentarz

Bartosz Jan Kołoczek

Towarzystwo Wydawnicze  "Historia Iagiellonica"

Kraków 2019

_

Antologia okolicznościowej poezji politycznej bezkrólewia i wojny o tron polski

(1733-1735)

opracował Rafał Niedziela

Towarzystwo Wydawnicze  "Historia Iagiellonica"

Kraków 2019

_

Wojciech Krawczuk

WIERNI KRÓLOWI

Szwedzi i Finowie na uchodźctwie w Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów w pierwszej połowie XVII wieku

Towarzystwo Wydawnicze  "Historia Iagiellonica"

Kraków 2019

 

Zobacz również