Seminarium bliskowschodnie

Seminarium stanowi platformę wymiany wyników badań i doświadczeń badaczy zajmujących się szeroko pojętą problematyką państw Orientu. Jest to niepowtarzalna okazja do inspirujących naukowych dyskusji dotyczących Bliskiego Wschodu. Spotkania dotyczą społeczeństw i historii Turcji, Iranu, Izraela i państw arabskich. Poruszane są różne problemy badawcze związane z tym obszarem od starożytności aż do czasów współczesnych. Uczestnicy seminarium będą mieli sposobność do wymiany poglądów oraz wzajemnego poznania się naukowców z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, zajmujących się różnymi dziedzinami obszaru MENA (Middle East and North Africa).

        Jednym z celów przedsięwzięcia jest pokazanie młodym badaczom, w szczególności historykom, że warto różnorakie zagadnienia badać w ujęciu interdyscyplinarnym, korzystając z osiągnięć innych nauk. Spotkania seminaryjne będą nie tylko zróżnicowane tematycznie, ale także będą zróżnicowane w zakresie formuły. Przewidywane są wykłady eksperckie specjalistów krajowych i zagranicznych, jak również panele dyskusyjne czy prezentacja dorobku młodych badaczy.

 

 

Koordynator seminarium:

Mgr Karolina Wanda Olszowska (karolinawanda.olszowska@gmail.com)

 

 

Program seminarium bliskowschodniego na rok 2017/2018

 

I spotkanie

Termin: 7 grudnia 2017r. o godz. 18:30

Miejsce: Instytut Historii UJ w Krakowie, ul. Gołębia 13, sala 210

mgr Agata Pawlina (Uniwersytet Jagielloński)

wygłosi referat:

O czym śpiewa aşık, gazelhan i şarkıcı? Kilka słów o klasyfikacji i periodyzacji muzyki tureckiej.

 

 

 

Program seminarium bliskowschodniego na rok 2016/2017

 

I spotkanie

Termin: 18 stycznia 2017 r. o godz. 18:30

Miejsce: Instytut Historii UJ w Krakowie, ul. Gołębia 13, sala 210

Temat spotkania: Izrael – piekło świętej ziemi?

 

Prof. dr hab. Artur Patek (Instytut Historii UJ) wygłosi wykład:

Izrael kraj imigrantów

 

Dr Magdalena Pycińska (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ) wygłosi wykład:

Rozwój palestyńskiej tożsamości narodowej

 

Mgr Michał Buśko (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ) wygłosi wykład:

Jerozolima miasto podzielone

 

 

 

 

II Międzynarodowy Studencko – Doktorancki Kongres Orientalistyczny

Termin: 9 – 10 marca 2017 r.

Miejsce: Instytut Historii UJ w Krakowie, ul. Gołębia 13, sala 17.

 

Zapraszamy do uczestnictwa studentów oraz doktorantów zajmujących się językami, historią, literaturą i kulturą krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Referenci będą mogli zaprezentować własne badania oraz wymienić się myślami i doświadczeniami. Będzie to także dobra okazja do zawiązania współpracy między badaczami i ośrodkami naukowymi.

 

Podstawą kwalifikacji jest przesłanie abstraktu wystąpienia wraz z bibliografią. Jego długość powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (https://www.dropbox.com/s/w426ljp033kfef1/Formularz%20zgłoszeniowy.docx?dl=0 ) wraz z abstraktem prosimy przesłać do 5 lutego 2017 roku na adres kongresorientalistyczny@gmail.com

Zobacz również