Seminarium Śródziemnomorskie

 

Seminarium ma stanowić ponadepokowe forum przedstawiania wyników badań i dyskusji naukowych dotyczących śródziemnomorksiego i związanego z nim czarnomorskiego kręgu kultury od starożytności do upadku Konstantynopola (czy też, szerzej, do XV wieku).

Chociaż podstawową grupą adresatów seminarium są magistranci, doktoranci oraz pracownicy naszego Instytutu, to jest ono otwarte dla wszystkich zainteresowanych z całego Uniwersytetu i spoza niego.  Spotkania seminarium układają się w trzy cykle: (A) referaty dokotranckie (45-minutowe wystąpienia na możliwie przekrojowy temat); (B) referaty metodologiczne dotyczące problemów źródłoznawczych i metod badań średniowiecza i starożytności; (C) referaty zaproszonych gości, zarówno z Krakowa, jak i z Polski i zagranicy.
W trosce o owocny i dynamiczny przebieg dyskusji podczas seminariów, organizatorzy dołożą starań, aby poza referentem podczas każdego spotkania był obecny przynajmniej jeden - a najlepiej dwóch - dyskutantów przygotowanych do rozmowy na temat referatu. W szczególności rola dyskutantów to będzie należeć do doktorantów-uczestników seminariów, planuje się także zapraszanie dyskutantów spoza grona uczestników, w tym także spoza Krakowa.

 

Spotkania seminarium odbywają się w Collegium Maius Uniwersytetu  Jagiellońskiego, w „Sali pod Belkami".

 

Koordynatorem seminarium jest dr Adam Izdebski: adam.izdebski@uj.edu.pl

 

 

SPOTKANIA:

 

Spotkanie I: 26 października 2013 r., godz. 11:30  Collegium Maius Uniwersytetu

Jagiellońskiego,  „Sala pod Belkami"

prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Bravo (Uniwersytet Warszawski)

Jak powstały pierwsze chrześcijańskie klasztory?

Nowy tom tynieckich "Źródeł monastycznych": Pachomiana graeca

 

 

Spotkanie II: sobota 23 listopada 2013 r., o godzinie 11.30.  Collegium

Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego,  „Sala pod Belkami"

dr Adam Izdebski (Instytut Historii UJ) wygłosi referat pt. Historia 

środowiskowa Bizancjum. Przegląd problematyki i przykłady badań szczegółowych

Po referacie dyskusja.

 

 

Spotkanie III: sobota  21 grudnia 2013 r.,  godzina 11.30.  Collegium

Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego,  „Sala pod Belkami"

mgr Wiktor Ostasz (University of Oxford)  wygłosi referat pt. 

Poza prawem Bandyci, podporządkowani inni i społeczne relacje władzy w zachodniej Anatolii między XI a XIV w.

Po referacie dyskusja.

 

 

Spotkanie IV: sobota 25 stycznia 2014 r. godzina 11.30.

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego,  „Sala u Kazimierza",   

mgr Marcin Cyrulski (Uniwersytet Łódzki) wygłosi referat pt.

Bessarion i jego Trapezunt

Po referacie dyskusja.

 

 

Spotkanie V: sobota 22 lutego 2014 r.,  godzina 11:30. 

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami"

ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski (Warszawa) wygłosi referat pt.

Zachodnie reguły monastyczne

Po referacie dyskusja.

 

Spotkanie VI: sobota 29 marca 2014 r.,  godzina 11.30

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami"

dr hab. Robert Wiśniewski (IH UW) wygłosi referat pt. 

Całuj, dotykaj, gryź i patrz, czyli o fizycznym kontakcie z

relikwiami w późnym antyku

 

 

Spotkanie VII: sobota 12 kwietnia 2014 r.,  godzina 11:30

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami"

dr Szymon Hiżycki OSB (Tyniec) wygłosi referat pt. 

Drobiazgi dnia powszedniego czyli co jeszcze o codzienności mnichów mówią nam Listy Barsanufiusza i Jana

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie VIII: sobota 17 maja 2014 r.,  godzina 11.30

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami"

dr Piotr Grotowski (UPJPII w Krakowie) wygłosi referat pt.

Historia sztuki bizantyńskiej Dyscyplina naukowa w kryzysie i jej świetlane perspektywy

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie IX: środa 15 października 2014 r., godzina 17:00

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami"

mgr Adrian Drabik (Instytut Historii UJ) wygłosi referat pt.

Dwie administracje: administracja cesarska i lokalne elity w IV w. na przykładzie Antiochii

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie X:  środa 5 listopada 2014 r.,  godzina 17:00

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami"

prof. dr hab. Ireneusz Milewski (Uniwersytet Gdański) wygłosi referat pt.

Prywatne uroczystości kommemoratywne w okresie wczesnobizantyńskim

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie XI:  środa 17 grudnia 2014 r., godzina 17:00.

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami"

Iryna Teslenko (Instytut Archeologii, Kijów) 

Aleksandr Musin (Instytut Historii Kultury Materialnej, St Petersburg)

wygłosi referat pt.

New Orthodoxy of Post-Iconoclasm Byzantium

A case study of archaeological excavations of two-apse church
in Yedi Evler, Crimea

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie XII:  środa 28 stycznia 2015 r., godzina 17:00.

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami"

Mateusz Bętkowski (Instytut Historii UJ)

wygłosi referat pt.

Hiszpania wobec sporu o Trzy Rozdziały (VI-VII w.)

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie XIII:  środa 25 luty 2015 r., godzina 17:00.

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami"

Johannes Pahlitzsch (Uniwersytet w Moguncji)

wygłosi referat pt.

The Melkites and their Law: Between Byzantium and Islam

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie XIV:  sobota 14 marca 2015 r.,  godzina 11.30

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami"

dr Michał Wojnowski (IPN Oddział Rzeszów/IH UJ)

przedstawi wydaną właśnie drukiem pracę pt.

Konnica w armii Cesarstwa Bizantyńskiego od VIII do XIII w. Rola militarna i znaczenie społeczne

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie XV:  sobota 11 kwietnia 2015 r.,  godzina 11.30

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami"

Patryk Skupniewicz (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach)

przedstawi referat pt.

Sasanidzkie schematy kompozycyjne walki ze zwierzętami a wybrane motywy w ikonografii bizantyjskiej

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie XVI:  środa 20 maja  2015 r.,  godzina 17:00

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami" 

dr Marek Jankowiak (University of Oxford)

przedstawi referat pt.

Znad Bałtyku do Kordoby, Konstantynopola i Buchary. Słowiańscy niewolnicy w świecie islamu i Bizancjum w IX-X wieku

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie XVII: środa 4 listopada 2015 r.,  godzina 17:00

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami" 

dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

przedstawi referat pt.

Znad Eufratu nad Bosfor – Lukian w Bizancjum

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie XVIII: środa 13 sytcznia 2016 r.,  godzina 17:00

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami" 

dr Efthymis Rizos (Uniwersytet Oksfordzki)

przedstawi referat pt.

The Late Antique Mosaics of Thessalonike and the Development of the Cult of Martyrs

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie XIX: środa 23 kwietnia 2016 r.,  godzina 11:00

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami" 

Prof. Ireneusz Milewski (Uniwersytet Gdański)

przedstawi referat pt.

"Sumy pieniężne w wybranych wczesnobizantyńskich tekstach

hagiograficznych".

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie XX: środa 25 stycznia 2017r. godz. 17:00

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami" 

dr Kamila Twardowska (Muzeum Narodowe w Krakowie)

wygłosi referat pt.

Pozycja i rola eunuchów w życiu politycznym, społecznym i religijnym

w V wieku we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego

 

 

Spotkanie XXI:  środa 26 kwietnia 2017r. godz. 17:00

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami" 

mgr Mateusz Bętkowski (Studium Doktoranckie Instytutu Historii UJ)

przedstawi referat pt.

Spór o Trzy Rozdziały w środowisku kolumbańskim.

Po referacie dyskusja.

 

Spotkanie XXII:  środa 10 maja 2017r. godz. 17:00

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  „Sala pod Belkami" 

dr Ine Jacobs (Associate Professor of Byzantine Archaeology and Visual Culture

University of Oxford)

przedstawi referat pt.

Reuse, relocation and reinterpretation of pagan statuary in the sixth century: Sagalassos and beyond

Po referacie dyskusja.

 

Spotkanie XXIII:  poniedziałek 29 maja 2017r. godz. 17:30

Collegium Novum sala 56

Prof. Bryan Ward-Perkins (University of Oxford)

przedstawi referat pt.

Levels of sainthood and of cult
in the Cult of Saints in Late Antiquity project

Po referacie dyskusja.

 

 

Data opublikowania: 01.03.2013
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również