Seminarium doktoranckie

 

 

 

Seminaria Towarzystwa Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywają się regularnie od stycznia 2013 roku i są płaszczyzną, na której spotykają się doktoranci oraz starsi pracownicy naukowymi, by zapoznać się i przedyskutować wyniki badań oraz metodologię stosowaną przez młodych badaczy ze wszystkich instytutów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy czym interdyscyplinarność spotkań jest jednym z ich głównych celów.

Podczas Seminariów Towarzystwa swoje prace prezentują nie tylko doktoranci Wydziału Historycznego UJ, ale także przedstawiciele innych ośrodków naukowych, także zagranicznych, goszczący w Krakowie.

 

 

XX Seminarium - 10 grudnia 2014 – mgr Piotr Kołpak (Instytut Historii UJ),  Inter regni huius patronos. Definicje, metoda i perspektywy badań nad kultem patronów Królestwa Polskiego.

 

XIX Seminarium - 26 listopada 2014 - mgr Anna Wyszyńska (Instytut Historii Sztuki UJ), Kostiumologia w opracowaniu dzieła sztuki - uwagi o perspektywach metodologicznych dla badań nad małopolskimi kodeksami iluminowanymi z lat 1490-1540.

 

XVIII Seminarium - 29 października 2014 - mgr Michał Wilczewski  (University of Illinois, Chicago), Rozdarta ziemia: życie codzienne polskiej wsi a dziedzictwo imperializmu, 1914-1939.

 

XVII Seminarium - 22 października 2014 -  mgr Jakub Kuciak (Instytut Historii UJ), Czy Grek może być barbarzyńcą - etniczność w Dziejach Herodota na przykładzie postaci Polikratesa z Samos.

 

Połączone Seminarium Historii Społecznej i Gospodarczej XIX i XX wieku oraz Seminarium Towarzystwa Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego UJ - 10 czerwca 2014 - mgr Tomáš W. Pavlíček (Uniwersytet Karola w Pradze/Instytut Masaryka, Akademia Nauk Republiki Czeskiej) Powołania, konwersje, religijność, sekularyzacja - analiza kultury religijnej i roli duchownych w społeczeństwie czeskim w II połowie XIX wieku.

 

XVI Seminarium - 4 czerwca 2014 - mgr Piotr Świątczak (Instytut Historii UJ), Organizacja i funkcjonowanie Wydziału II - politycznego (Abteilung II - Politische Abteilung) w KL Auschwitz 1940-1945.

 

XV Seminarium - 21 maja 2014 - mgr Ewa Kozaczkiewicz (Instytut Historii UJ), Średniowieczna pieczęć kanonicka jako źródło do badań historii kultury.

 

XIV Seminarium - 7 maja 2014 - mgr Jakub Rogulski (Instytut Historii UJ), O możliwościach badań nad pamięcią zbiorową nowożytnych rodów szlacheckich.

 

XIII Seminarium - 9 kwietnia 2014 - mgr Łukasz Sochacki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ), Naukowiec jak malowany. Szkic do mitu naukowca w komiksie.

 

XII Seminarium - 26 marca 2014 - mgr Michał K. Nowak (Instytut Historii UJ), O metodologii badań nad dziejami łowiectwa w XIX i XX stuleciu.

 

XI Seminarium - 19 marca 2014 - mgr Stanisław Szynkowski (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego), Ród von Beess – genealogia, polityka, mecenat od XVI do XVIII wieku.

 

X Seminarium - 22 stycznia 2013 - mgr Christine Maria Przybyła (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ), Bytom – miasto upadłe. Obrazy polskich slumsów na przykładzie dzielnicy Bobrek, czyli o życiu w cieniu hałd.

 

IX Seminarium - 8 stycznia 2013 - mgr Marek Bebak (Instytut Muzykologii UJ), O poszukiwaniach źródeł do życia i twórczości Franciszka Liliusa – kapelmistrza wawelskiego z I połowy XVII wieku.

 

VIII Seminarium - 4 grudnia 2013 - mgr Beata Golińska (Instytut Archeologii UJ), Ikonografia naczyń w Północnej Amazonii a migracje wybranych grup językowych.

 

VII Seminarium - 20 listopada 2013 - mgr Michał Hankus (Instytut Historii Sztuki UJ), Una festa meravigliosa – oprawa artystyczna uroczystości beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych w nowożytnym Rzymie.

 

VI Seminarium - 6 listopada 2013 - mgr Paweł Sękowski (Instytut Historii UJ), Przemiany społeczności polskiej we Francji w latach czterdziestych XX wieku: dominacja polskich konfliktów politycznych czy oddziaływania procesu integracji imigrantów w kraju osiedlenia?

 

V Seminarium - 17 października 2013 - mgr Andrzej Dudziński (Instytut Historii UJ), Diodor Sycylijski a Timajos z Tauromenion, czyli próba nowego spojrzenia na „Quellenforschung".

 

IV Seminarium - 11 kwietnia 2013 - mgr Piotr Kalicki (Instytut Archeologii UJ), Ludzie mgły: adaptacje społeczności prekolumbijskich do warunków środowiskowych w Lomas de Lachay, Peru.

 

III Seminarium - 21 marca 2013 - mgr Mateusz Grzęda (Instytut Historii Sztuki UJ), (Pra)początki portretu w Europie Środkowej: rozważania metodologiczne.

 

II Seminarium - 28 lutego 2013 - mgr Marta Kargól (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ), Moda na tradycję. Holenderskie stroje regionalne jako źródło inspiracji dla współczesnych artystów i projektantów mody. Przykłady i problemy badawcze.

 

I Seminarium - 31 stycznia 2013 - mgr Marcin Jarząbek (Instytut Historii UJ), Historyków problemy z pamięcią (zbiorową). Obawy, szanse, inspiracje metodologiczne.

 

Data opublikowania: 16.10.2013
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również