Debaty edytorskie

Debaty Edytorskie, organizowane w ramach Instytutu Historii UJ przez Zakład Nauk Pomocniczych Historii, są planowane jako cykl zebrań naukowych, na których uczeni  reprezentujący różne ośrodki akademickie będą przedstawiać swoje badania z zakresu źródłoznawstwa, edytorstwa historycznego i nowoczesnej krytyki tekstu.

Debaty Edytorskie adresowane są zarówno do pracowników naukowych jako ukierunkowany cykl zebrań naukowych, jak i do młodszych historyków: doktorantów, członków magisterskich i licencjackich seminariów mediewistycznych i nowożytniczych oraz z nauk pomocniczych historii, uczestników specjalizacji edytorskiej, specjalizacji archiwalnej i wszystkich studentów zainteresowanych źródłoznawczymi aspektami edytorstwa. 

 

I spotkanie

W dniu 22 października 2013 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Collegium Kołłątaja przy ul. Św. Anny 6, w sali nr 14 odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Debaty Edytorskie, podczas którego:

 

prof. dr hab. Jarosław Wenta

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

wygłosi odczyt pt.

 

Rękopis Kroniki Anonima, tzw. Galla: Universitätsbibliothek Eichstätt, Cod. st. 697 i szanse na powiększenie zasobu materiału źródłowego do dziejów Polski  średniowiecznej.

 

II spotkanie

 

W dniu 21 stycznia 2014 (wtorek) o godz. 17.00 w Collegium Kołłątaja

przy ul. Św. Anny 6, w sali nr 14 odbędzie się drugie spotkanie z

cyklu Debaty Edytorskie, podczas którego:

 

dr Krzysztof Pawłowski

 

(Uniwersytet Jagielloński)

 

wygłosi odczyt pt.

 

 Wartość ekscerptów w nowym wydaniu Kroniki Dzierzwy

(Monumenta Poloniae Historica, Seraia Nova, t. 15)

 

 

III spotkanie

 

w dniu 3 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 17.00 do sali nr 14  w Collegium Kołłątaja (ul. Św. Anny 6) na III Debatę Edytorską dotyczącą problematyki wydawania źródeł historycznych.

                                             

Podczas zebrania

 

Prof. Olimpia Mitric

 

(Uniwersytet w Suczawie)

 

wygłosi odczyt pt.

 

Polonica w bibliotekach i archiwach Mołdawii (z XVI-XIX w.)

 

(wykład w języku polskim)

 

 

 

Data opublikowania: 16.10.2013
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również