Otwarte Seminarium Nowożytnicze

Seminarium zostało zorganizowane jako forum przedstawiania wyników badań i dyskusji naukowych dotyczących czasów nowożytnych, w tym wymiany myśli oraz poglądów.

Celem seminarium jest integracja pracowników naukowych i doktorantów Instytutu Historii UJ, którzy w swoich badaniach zajmują się okresem nowożytnym. Seminarium z racji swojego charakteru otwarte jest także na pracowników naukowych i doktorantów pozostałych instytutów Wydziału Historycznego, studentów ostatnich lat studiów magisterskich i wszystkich zainteresowanych epoką nowożytną.

Spotkania seminarium odbywają się raz w miesiącu. Na kazdym z nich wygłaszany jest przez doktoranta referat (45 min) związany z jego badaniami/zainteresowaniami, po którym rozpoczyna się dyskusja nad postawionym przez referenta problemem.

Koordynatorem seminarium jest mgr Justyna Gałuszka (justyna.galuszka@uj.edu.pl).

Rok Akademicki 2019/2020

I Spotkanie

Otwarte Seminarium Nowożytnicze serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu. Naszym gościem będzie prof. dr hab. Wojciech Tygielski. 

 
Tytuł wystąpienia: Cenne, ale niełatwe w interpretacji, czyli o informacjach przekazywanych do Rzymu przez nuncjuszy apostolskich.
 
Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2019 r. o godzinie 17:00 w sali 108 w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 
 
 
II Spotkanie
 
Otwarte Seminarium Nowożytnicze serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu. Naszym gościem będzie mgr Marcin Janakowski (UMCS).
 
Tytuł wystąpienia:  O dyplomacji i dyplomatach czasów wczesnonowożytnych. Przypadek Hieronima Łaskiego.
 
Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2019 r. o godzinie 17:00 w sali 108 w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Rok Akademicki 2018/2019

I Spotkanie

Otwarte Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej oraz Otwarte Seminarium Nowożytnicze serdecznie zapraszają na dyskusję panelową „Życie w nowożytnym mikrokosmosie. Spotkanie wokół książki dr Katarzyny Kuras Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, wpływy, pieniądze”.

Oprócz autorki udział wezmą dr Rafał Niedziela i dr Rafał Szmytka.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 22 października 2018 r. o godz. 17.00 w sali 210 Instytutu Historii UJ.

 

II Spotkanie

Kolejne spotkanie Otwartego Seminarium Nowożytniczego odbędzie się 6 listopada 2018 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w sali 108 Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszym Gościem będzie

dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UWB (Uniwersytet w Białymstoku),

a tytuł wystąpienia to

Nad biografią Stanisława Żółkiewskiego: mity i znaki zapytania.

 

 

III Spotkanie

Kolejne spotkanie Otwartego Seminarium Nowożytniczego odbędzie się ono 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 18:30 w sali 108 Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naszym Gościem będzie dr hab. Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski), a tytuł wystąpienia to

Anglicy o wojnie w Rzeczypospolitej w latach 1700-1702. Relacje Philipa Plantamoura.

 

IV Spotkanie

kolejne spotkanie Otwartego Seminarium Nowożytniczego odbędzie się ono 8 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:00 w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Gołębia 13) w sali 108.

W ramach spotkania odbędzie się dyskusja z udziałem

prof. dr. hab. Mirosława Nagielskiego i dr. Piotra Krolla z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

pt. Czy "członki tej samej Rzeczypospolitej"? Dwugłos w sprawie Kozaczyzny w XVII wieku.

 

 

V Spotkanie

Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego UJ oraz Otwarte Seminarium Nowożytnicze serdecznie zapraszają do udziału w kolejnym spotkaniu. Naszym gościem będzie mgr Jakub Pieczara z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z tematem "Ludność miasta Wieliczki w latach 1591 – 1788. Studium historyczno-demograficzne protoindustrialnego miasta górniczego".
 

Spotkanie odbędzie się 6 maja 2019 r. o godzinie 17:00 w sali numer 17 w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego - ul. Gołębia 13. 

Rok Akademicki 2017/2018

 

 

I spotkanie

Termin: środa, 25 października 2017r., godzina 17:00

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Bartłomiej Wołyniec (UJ)

wygłosi referat zatytułowany

Dwór i kancelaria biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego

 

 

II spotkanie

Termin: środa, 16 listopada 2017r., godzina 17:00

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

Profesor Ewa Dubas-Urwanowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

wygłosi referat zatytułowany

Problem znaczenia więzi powinowactwa i pokrewieństwa w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej polsko-litewskiej

 

 

III spotkanie

Termin: środa, 6 grudnia 2017r., godzina 17:00

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski)

wygłosi referat zatytułowany

Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji 1669 r.

 

 

IV spotkanie

Termin: środa, 10 stycznia, godzina 17:00

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki UJ)

wygłosi wykład zatytułowany

Magnificentia rerum. Materiały archiwalne do fundacji artystycznych Jabłonowskich i Rzewuskich w XVIII w.

 

 

V spotkanie

Termin: poniedziałek, 5 marca, godzina 17:00

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Konrad Bielecki (IH PAN, Zamek Królewski w Warszawie)

wygłosi wykład zatytułowany

Druki, drukarze i wczesnonowożytna wiedza zoologiczna. Warunki postrzegania zwierząt egzotycznych w Europie (1500-1650)

 

VI spotkanie

termin: 11 kwietnia 2018 r. (środa) godzina  17:00

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Agnieszka Iwan i prof. dr hab. Waldemar Kowalski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Pani Agnieszka Iwan mówić będzie na temat: Źródła wiary w Postylli Krzysztofa Kraińskiego (1608). Natomiast Pan Profesor Waldemar Kowalski: Krakowski drukarz Stanisław Murmelius i jego księgozbiór (1571). Oba wystąpienia dotyczą dziejów małopolskiej Reformacji

 

VII spotkanie

termin: 17 maja 2018 r.  godzina  17:00

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

Naszym gośćmi będą Panowie Profesorowie: Marian Chachaj, Bogdan Rok i Filip Wolański.

W ramach spotkania odbędzie się debata ekspercka pt. Podróże, poznanie i doświadczenie. Nowe ujęcie staropolskich peregrynacji.

Rok Akademicki 2016/2017

I spotkanie

Termin: środa, 26 kwietnia 2017r., godzina 17:00

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr. Paweł Tyszka (UW)

wygłosi referat zatytułowany

Dwór kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Problemy badawcze

 

 

II spotkanie

Termin: środa, 16 maja 2017r., godzina 17:00

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

dr hab. Marian Chachaj (UMCS)  

wygłosi referat zatytułowany

Tożsamość staropolskich studentów i podróżników w obcych krajach 

 

 

III spotkanie

Termin: wtorek, 6 czerwiec 2017r., godzina 17:00

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

Profesor Bożena Popiołek (UP im. KEN w Krakowie)

wygłosi referat zatytułowany

Drobna przemoc w mieście epoki saskiej w świetle ksiąg sądowych miejskich 

 

Rok Akademicki 2015/2016

I spotkanie

Termin: wtorek, 1 grudnia 2015 r., godzina 17:30

Miejsce: sala 2 (parter) Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Marta Jaworska (Uniwersytet Warszawski) wygłosi referat zatytułowany 

Wymiana podarków - moskiewski rytuał dyplomatyczny w XVI-XVII w.

 

II spotkanie

Termin: wtorek, 15 marca 2016 r., godzina 17:30

Miejsce: sala 2 (parter) Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Dorota Gregorowicz 
(Università degli Studi di Piemonte Orientale)

wygłosi referat zatytułowany

AUDIENCJE PUBLICZNE DYPLOMATÓW PAPIESKICH 
NA SEJMACH ELEKCYJNYCH W XVI I XVII W.

 

III spotkanie

Termin: wtorek, 5 kwietnia 2016 r., godzina 17:30

Miejsce: sala 2 (parter) Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Aleksandra Łosik-Sidorska (Biblioteka Kórnicka PAN, Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

wygłosi referat zatytułowany

Nowożytne inskrypcje sepulkralne duchowieństwa gnieźnieńskiego

 

 

IV spotkanie

Termin: wtorek, 26 kwietnia 2016 r., godzina 18:00

Miejsce: sala 2 (parter) Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Jakub Rogulski (Uniwersytet Jagielloński)

wygłosi referat zatytułowany 

Nowożytny ród szlachecki jako „wspólnota pamięci". Przypadek książąt Sanguszków (XVI–XVII wiek).

 

V spotkanie

Termin: 10 maja 2016 r., godz. 18;00

Miejsce: sala 2 (parter) Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

Ewa Kurak (Uniwersytet Jagielloński)

wygłosi referat zatytułowany 

„Innych ludzi rycerskiego stanu, którzy tegoż herbu byli (...) żadnych nie ma" – wokół sporu o treść Zwierciadła sławnego Margrabstwa Morawskiego.

 

VI spotkanie

Termin: 7 czerwiec 2016 r., godz. 17:30

Miejsce: sala 2 (parter) Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Przemysław Stasiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

wygłosi referat zatytułowany 

KRĄG INTELEKTUALNY KARD. STANISŁAWA HOZJUSZA W ŚWIETLE JEGO KORESPONDENCJI

Rok Akademicki 2014/2015

 

I spotkanie

Termin: wtorek, 25 listopada 2014 r., godzina 17:30

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

dr Katarzyna Kuras wygłosi referat zatytułowany 

Dwa ciała króla. Wokół śmierci monarchów w nowożytnej Europie. 

Po referacie dyskusja

 

II spotkanie

 

Termin: wtorek, 9 grudnia 2014 r., godzina 17:30

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Anna Lepalczyk (UAM) wygłosi referat zatytułowany 

Interpretacja prawno-historyczna traktatów Oliwskiego i Grzymułtowskiego w pismach polemicznych doby sejmu 1766 roku w kontekście sprawy dysydenckiej.

Po referacie dyskusja

 

III spotkanie

Termin: wtorek, 20 stycznia 2015 r., godzina 17:00

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Vladas Liepuonius (Uniwersytet w Wilnie) wygłosi referat zatytułowany 

STRONNICTWO POLITYCZNE KANCLERZA LWA SAPIEHY

Po referacie dyskusja

 

IV spotkanie

Termin: wtorek, 3 marca 2015 r., godzina 17:30

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Jakub Rogulski

PODRÓŻE I MOBILNOŚĆ MAGNATA EPOKI SASKIEJ W ŚWIETLE KSIĘGI SKARBOWEJ PAWŁA KAROLA SANGUSZKI Z 1726 ROKU

Po referacie dyskusja

 

V spotkanie

Termin: wtorek, 14 kwietnia 2015 r., godzina 17:30

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Jakub Puziuk (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

wygłosi referat zatytułowany:

Fajki z badań archeologicznych w Krakowie - źródło mówiące o tradycji, obyczajach i handlu mieszkańców nowożytnego miasta

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie VI

Termin: wtorek, 28 kwietnia 2015 r., godzina 17:30

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Andrzej Król  (Uniwersytet Rzeszowski) wygłosi referat zatytułowany

Zagadnienia polityki zagranicznej Rzeczypospolitej na forum sejmiku w Sądowej Wiszni w epoce panowania Wazów (1587-1668).

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie VII

Termin: wtorek, 26 maja 2015 r., godzina 17:30

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Dominik Kadzik wygłosi referat zatytułowany

Dwór Stefana Batorego: organizacja, funkcjonowanie i oddziaływanie.

Po referacie dyskusja

 

Spotkanie VII

Termin: wtorek, 9 czerwca 2015 r., godzina 17:30

mgr Ewa Kurak wygłosi referat zatytułowany

„Na ten czas y głowie moiey, y mieszkowi, barzo cieszko rościągać się było".Finansowy wymiar funkcjonowania humanistycznego pisarza na przykładzie Bartłomieja Paprockiego (1543-1614).

Po referacie dyskusja

Rok Akademicki 2013/2014

IV spotkanie:

Termin: wtorek,  10 czerwca 2014 r.  godz. 17:30

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Dominika Mazur wygłosi referat zatytułowany:

Motywy religijne na średniowiecznych i wczesnonowożytnych kaflach piecowych. 

Po referacie dyskusja.

 

III spotkanie:

Termin: wtorek,  13 maja 2014 r.  godz. 17:30

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Ewa Kurak wygłosi referat zatytułowany:

CO NOWEGO MOŻE POWIEDZIEĆ HISTORYKO ŻYCIU I DZIEŁACH

BARTŁOMIEJA PAPROCKIEGO (OK. 1540-1614)

Po referacie dyskusja.

 

 

II spotkanie:

 

Termin: wtorek, 25 marca 2014 r.  godz. 17:30

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Aleksander Stankiewicz wygłosi referat zatytułowany:

Pochodzenie Książąt Ogińskich w świetle druków ulotnych.

Po referacie dyskusja.

 

I spotkanie:

 

Termin: wtorek, 25 lutego 2014 r.  godz. 17:30

Miejsce: sala 108 Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13)

mgr Bartłomiej Wołyniec  wygłosi referat zatytułowany:

Problemy badawcze nad biografią biskupa doby staropolskiej

(Przykład Marcina Szyszkowskiego).

Po referacie dyskusja.

Zobacz również