Seminarium Średniowieczne

 

 

Seminarium średniowieczne ma w zamierzeniu stać się forum, na którym prezentowane będą wyniki badań oraz prowadzone będą dyskusje naukowe dotyczące szeroko rozumianego średniowiecza, zarówno w wymiarze polskim, jak i europejskim.

Podstawową grupę, dla której seminarium zostało powołane, stanowią doktoranci, magistranci oraz pracownicy naszego Instytutu. Jednakże seminarium będzie się starało integrować całe środowisko krakowskich mediewistów, a także będzie otwarte dla wszystkich chętnych czy to z kraju czy zagranicy.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Sali „Pod Belkami". W ich trakcie prelegent wygłasza swój referat, po którym następuje dyskusja.

Koordynatorami seminarium są: Monika Michalska (michalska.monika@gmail.com), Karol Ossowski (karol.ossowski@wp.pl), Marcin Klemenski (mklemenski@poczta.onet.pl), Marek Wasilewicz (marek.wasilewicz@uj.edu.pl).

Serdecznie zapraszamy.

 

Spotkania:

 

Rok akademicki 2019/2020

Spotkanie I:

24 października 2019 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Przemysław Kaleta (UJD w Częstochowie) wygłosi referat:

Czy użytkownicy herbu Laska tworzyli w średniowieczu ród?

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

 

Spotkanie II:

21 listopada 2019 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Zdzisław Koczarski (IJP PAN) wygłosi referat:

Jan Długosz czyta Petrarkę - świadectwa lektury i wykorzystania dzieł Petrarki w "Rocznikach".

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie III:

10 grudnia 2019 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Tomasz Walczak (IH PAN) wygłosi referat:

Jan Długosz, Śląsk i biskupi wrocławscy. Wstęp do studium źródłoznawczego Katalogu biskupów wrocławskich.

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

 

Spotkanie IV: 14 stycznia 2020 r., godz. 18.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Paweł Dziwiński (WPiA UJ) wygłosi referat:

Uwagi nad instytucją kościoła prywatnego w Polsce. Refleksja historycznoprawna

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

 

Spotkanie V: 10 marca 2020 r., godz. 18.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Michał Kulpa (IH UJ) wygłosi referat:

Kilka uwag o opera minora Jana z Dąbrówki.

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Rok akademicki 2018/2019

Spotkanie I 

23 października 2018 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Mateusz Gil (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Kilka uwag o początkach górnictwa solnego w Polsce

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie II:

15 listopada 2018 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Karol Skrzypczak (Uniwersytet w Orleanie) wygłosi referat:

…feu Loys, qui se disoit vostre frere nagueres et duc d’Orlyens, estoit vostre ennemy mortel... Kilka uwag na marginesie edycji krytycznej Usprawiedliwienia księcia Burgundii (1408-1409).

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie III

11 grudnia 2018 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Mateusz Kosonowski (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

"Translatio sancti Floriani". Studium źródłoznawcze.

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie IV:

22 stycznia 2019 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Dorota Żywczak (UPJPII w Krakowie) wygłosi referat:

Biografia biskupa krakowskiego Jana Grotowica (1326-1347) - perspektywy badawcze.

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie V:

5 lutego 2019 r., godz. 17.00, Sala 17   ul. Gołębia 13

mgr Mateusz Kosonowski (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Dzieje kultu św. Stanisława, biskupa krakowskiego w Polsce średniowiecznej. Projekt opracowania dzieła

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie VI: 21 marca 2019 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Edyta Pluta-Saladra (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) wygłosi referat:

Konwenty żeńskie w średniowiecznym województwie krakowskim – stan i perspektywy badań.

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie VII: 9 maja 2019 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Tomasz Kalisz OP (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) wygłosi referat:

Dominikanin Jan Falkenberg. Nowe ustalenia i próba bilansu.

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie VIII: 4 czerwca 2019 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Michał Kulpa (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Polska średniowieczna hagiografia św. Wojciecha (XIII - XV w.). Zarys problemu i perspektywy badań

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

Rok akademicki 2017/2018

Spotkanie VII:

14 czerwca 2018 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Konrad Szymański (Instytut Historii UWr) wygłosi referat:

Konstantyn Wielki walczący ze smokiem, czyli początki kreowania się wizji monarchy chrześcijańskiego

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie VI

10 maja 2018 r., godz. 17.30, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

prof. dr hab. Jerzy Rajman (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) wygłosi referat:

Organy - ich twórcy i muzycy w Małopolsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie V:

27 kwietnia 2018 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

Dr Paweł Babij (Instytut Historii UWr) wygłosi referat:

Wojskowość Słowian Połabskich

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie IV: 

22 marca 2018 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Sonia Bała (Instytut Historii Sztuki UJ) wygłosi referat:

Maswerki w gotyckich kościołach Małopolski – problemy i perspektywy badawcze

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

 

Spotkanie III

27 lutego 2018 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Maciej Badowicz (Uniwersytet Gdański) wygłosi referat:

„To jest prawdziwa oliwa, aż się wargi lepią"- konsumpcja wina w państwie zakonu krzyżackiego (XIV-XV w.)

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie II

14 listopada 2017 r., godz. 17.00, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Michał Kulpa (Instytut Historii UJ)

wygłosi referat: Żywot św. Jacka z XIV wieku. Wstęp do studium źródłoznawczego.

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie I

10 października 2017 r., godz. 17.00, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Piotr Piętkowski (Uniwersytet Wrocławski) wygłosi referat:

Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku Po referacie przewidziana jest dyskusja.

Rok akademicki 2016/2017

Spotkanie I: 

18 października 2016 r., godz. 17.00, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Rafał Marek (Wydział Prawa i Administracji UJ, Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa) 

wygłosi referat: Constant et indubitanter verum est, canonicam auctoritatem Dei esse legem – rola prawa kanonicznego w okresie reformy pregregoriańskiej 

 

Spotkanie II:

17 listopada 2016 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Monika Rusakiewicz (Instytut Historii UWr) wygłosi referat:

Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku

 

 

Spotkanie III:

1 grudnia 2016 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

dr Piotr Okniński (Instytut Historii PAN) wygłosi referat:

Formowanie miasta lokacyjnego w Sandomierzu (do 1370 r.)

 

Spotkanie IV: 

17 stycznia 2017 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Paweł Dziwiński (Wydział Prawa i Administracji UJ) wygłosi referat:

Rozwój praw lokacyjnych średniowiecznej Europy na przykładzie stanu bourgeois w Królestwie Jerozolimy

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie V

28 marca 2017 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Marcin Klemenski (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Czy biografie drobnych książąt dzielnicowych mają sens? O refleksjach wokół biografii

Po referacie przewidziana jest dyskusja. 

 

Spotkanie VI: 19 kwietnia 2017 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Michał Madej (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Tota namque gens Normannorum et Anglorum in una acie… Tożsamość anglo-normandzka w XII wieku

 

 

 

Spotkanie VII: 16 maja 2017 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Tomasz Pełech (Uniwersytet Wrocławski / Université Blaise-Pascal Clermont-Ferrand II) wygłosi referat:

Tak pyszny jak Lucyfer - obraz Tankreda w Aleksjadzie Anny Komneny.

 

 

 

Spotkanie VIII: 8 czerwca 2017 r., godz. 17.00,  Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sala nr 217

mgr Anna A. Dryblak (Instytut Historii UW) wygłosi referat:

Piastowie wobec monastycyzmu żeńskiego (X-XIII w.). Zarys problematyki w kontekście środkowoeuropejskim.

 

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Spotkanie I: 17 listopada 2015 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Łukasz Fabia (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Wjazdy monarsze do miast w średniowiecznej Polsce. Wybrane przykłady, aspekty i możliwości badawcze

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie II: 4 grudnia 2015 r., godz. 17.00,  Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sala nr 17

mgr Piotr Piętkowski (Instytut Historii UWr) wygłosi referat:

Organizacja kościelna na Pomorzu Zachodnim w XII wieku. Pierwsze miejsca kultu chrześcijańskiego

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie III: 19 stycznia 2016 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Sven Jaros (Uniwersytet w Lipsku) wygłosi referat:

"...coram nobis et quam pluribus Nobilibus Terre Russie iudicibus" - Transformacja Rusi Czerwonej przez elity Rusi oraz władców Polski

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie IV: 25 lutego 2016 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

dr Antoni Tadeusz Grabowski (Warszawa) wygłosi referat:

Niezwykła kronika Alberyka z Trois-Fontaines, wprowadzenie do badań nad nietypowym zabytkiem historiografii XIII wiecznej

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie V: 17 marca 2016 r., godz. 17.00, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Michał Schmidt (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Średniowieczne i nowożytne libri iuris civilis miasta Krakowa. Stan badań, charakterystyka źródeł i dalsze możliwości badawcze 

 

Spotkanie VI: 19 kwietnia 2016 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Karol Ossowski (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Handel Anglii z Hrabstwem Holandii i Zelandii w czasach wojny stuletniej. Kupcy, towary i główne porty handlowe

 

Spotkanie VII: 5 maja 2016 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Marek Wasilewicz (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Uposażenie i dochodowość kapituły kolegiackiej św. Floriana. Studia nad gospodarką Uniwersytetu Krakowskiego od XV do XVI wieku. Perspektywy badawcze

 

Spotkanie VIII: 7 czerwca 2016 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Krzysztof Dobosz (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Rozwój państwa osmańskiego a ewolucja dynastycznej historiografii Osmanów w epoce klasycznej

Rok akademicki 2014/2015

 

Spotkanie I: 21 stycznia 2015 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Adam Zapała (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Sprawy polskie w Kurii Rzymskiej za pontyfikatu Mikołaja V (1447-1455)

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie II: 24 marca 2015 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Łukasz Nowacki (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Biografia świętego Emeryka – na pograniczu hagiografii i historii

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie III: 23 kwietnia 2015 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Wojciech Paszyński (Instytut Historii UAM) wygłosi referat:

Gdy Polaków-Sarmatów Wandalami zwano. Koncepcja wandalska a średniowieczne losy pojęcia Sarmacji

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Spotkanie IV: 19 maja 2015 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

Mateusz Kosonowski (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Eos itaque sicut nos audite.Wizyty legatów Stolicy Apostolskiej w Polsce w XII wieku

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

 

Zobacz również