Współpraca międzynarodowa

Instytut Historii UJ od szeregu już lat uczestniczy w programie Erasmus (obecnie pod nazwą Erasmus+), który adresowany jest do studentów, (w tym również uczestników studiów doktoranckich) oraz pracowników naszego Instytutu. W ramach zawartych umów nasi pracownicy i studenci mogą wyjeżdżać na krótkotrwałe staże (pracownicy) i kilkumiesięczne stypendia (studenci) do kilkudziesięciu ośrodków akademickich w Europie. Pełna ich lista znajduje się na stronie internetowej naszego Instytutu (https://historia.uj.edu.pl/instytut-of-history)

Studenci decydujący się na wyjazd muszą przygotować program swoich studiów w ośrodku partnerskim – tzw. Learning Agreement, który przed wyjazdem musi być zatwierdzony przez instytutowego koordynatora programu Erasmus (w naszym Instytucie koordynatorem jest dr Rafał Szmytka). Ogólne wytyczne programu zalecają, aby podczas studiów za granicą student uzyskał 30 pkt ECTS w ciągu semestru (60 ECTS w ciągu roku akademickiego). Nie jest to jednak bezwzględny wymóg. Ponieważ oferta stypendialna adresowana jest obecnie do uczestników wszystkich trzech etapów studiów magistranci i doktoranci niejednokrotnie opracowują Learning Agreement przewidujący uzyskanie znacznie mniejszej liczby punktów ECTS. W wielu wypadkach jest to w pełni uzasadnione, zwłaszcza jeżeli wyjazd ma umożliwić kwerendę archiwalną czy biblioteczną.

Podstawowe informacje dla studentów pragnących ubiegać się o stypendium w ramach programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ: https://dmws.uj.edu.pl/pl_PL/wyjezdzajacy-studenci

 

 

Lista ośrodków, z którymi Instytut Historii UJ zawarł umowy w ramach programu Erasmus +

 

 

Amiens (Universite de Picardie Jules Verne) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Antwerpia (Universiteit Antverpen) – umowa obejmuje tylko studentów

Bańska Bystrzyca (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Bazylea (Universität Basel) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Bochum (Ruhr-Universität Bochum) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Bolonia ( Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna)  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Bonn (Rheinishe Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) – umowa obejmuje tylko studentów

Bordeaux (Université Bordeaux Montaigne) -  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Bratysława (Univerzita Komenskieho v Bratislave) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Brema (Universität Bremen) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Budapeszt (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Chambery (Universite de Savoie) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Cork (University College Cork) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Drezno (Technische Universität Dresden) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Düsseldorf (Heinrich-Heine-Universität)  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Erfurt (Universität Erfurt) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Faro (Universidade do Algarve) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Florencja (Universitá degli Studi di Firenze)  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Fryburg Bryzgowijski (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Ioannina (University of Ioannina)  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Jena (Friedrich-Schiller-Universität Jena)  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Kolonia (Universität zu Köln) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Kordoba (Universidad de Córdoba) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Kowno (Vytauto Didžiojo Universitetas) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Lecce (Università del Salento)  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Moguncja (Johannes Gutenberg Universität Mainz) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Monachium (Ludwig-Maximilians-Universität München) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Nijmegen (Radboud Universiteit Nijmegen) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Nancy (Université de Lorraine)  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Orlean (Université d'Orléans)  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Oslo (Universitetet i Oslo) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Ostrawa (Ostravská Univerzita v Ostravě) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Paryż (Institut Catholique de Paris) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Paryż 1 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Paryż 4 (Université Paris 4 Sorbonne)  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Pecz (Pécsi Tudományegyetem) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Piza (Università degli Studi di Pisa) – umowa obejmuje studentów

Praga (Univerzita Karlova)  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Preszów (Prešovská Univerzita v Prešove) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Reading (University of Reading) – umowa obejmuje tylko studentów, szczegóły dotyczące wymiany pracowników będą jeszcze przedmiotem ustaleń

Santiago de Compostela (Universidad de Santiago de Compostela) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Segedyn (Szegedi Tudományegyetem)  - umowa obejmuje studentów i pracowników

Sibiu (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Split (Sveučilište u Splitu) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Suczawa (Universitatea Stefan cel Mare Suceava) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Tybinga (Universität Tübingen) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Universytet Linneusza w Växjö (Linnéuniversitetet) – umowa obejmuje studentów i pracowników

Wiedeń (Universität Wien) - umowa obejmuje studentów i pracowników

Zagrzeb (Sveučilište u Zagrebu) - umowa obejmuje studentów i pracowników

 

 

Umowa partnerska z Balkan History Association

W 2021 roku Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisał umowę partnerską z Balkan History Association (BHA). Celem BHA jest rozwijanie i promowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych i porównawczych badań nad historią Bałkanów. Organizacja dąży do stworzenia społeczności naukowców specjalizujących się w badaniach nad polityczną, kulturową oraz społeczną przeszłością regionu, wspiera również rozwój zawodowy młodych historyków. Wśród członków znajdują się badacze z Bałkanów (Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Grecji, Albanii, Turcji, Mołdawii, Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowiny, Słowenii) oraz krajów zachodnio- i środkowoeuropejskich (Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Izraela, Ukrainy, Słowacji, Norwegii, Niemiec, Czech, Węgier). Działania Balkan History Association obejmują organizację wydarzeń akademickich (konferencji i wykładów), spotkań popularyzatorskich skierowanych do szerszej publiczności oraz działalność wydawniczą. Wyniki badań prowadzonych przez członków organizacji są rozpowszechniane za pośrednictwem wydawanego przez BHA czasopisma „Hiperboreea”. Stowarzyszenie broni wolności słowa, zachęca do wspólnej wymiany pomysłów oraz aspiruje do tworzenia platformy współpracy między badaczami i ośrodkami w regionie.

 

Strona internetowa BHA: https://www.balkan-history.com/

Strona internetowa czasopisma „Hiperboreea”: http://hiperboreeajournal.com/

Zobacz również